¨

Xu Zhang er udvist af Danmark: Nu klager hun over afgørelsen

23-årige Xu Zhang bor i Slagelse, men skal rejse tilbage til Kina. Det har Udlændingestyrelsen netop afgjort. Nu har hun valgt at klage over afgørelsen.

Den 23-årige CBS-studerende, Xu Zhang, blev den 3. februar udvist af Danmark. Nu klager hun over afgørelsen og håber, at man vil lytte mere til hende.

Kinesiske Xu Zhang fik afvist sin ansøgning om at få forlænget sin opholdstilladelse i Danmark. Hun er derfor blevet udvist. 

Men den unge studerende vil ikke give op så let. Hun har derfor indgivet en klage til Udlængingestyrelsen i håbet om at måtte blive i Danmark.

-Jeg har lige talt med min advokat i dag. Han sender klagen i dag eller allersenest i morgen, og så håber vi de lytter, siger Xu Zhang.

Ikke tæt nok knyttet til Danmark

Xu Zhang har boet i Danmark siden hun var 16 år. I dag er hun 23. Hun har gået i gymansiet på ZBC Næstved og kom ud med et flot gennemsnit på 10,4. Og i september startede den unge kvinde så på Copenhagen Business School (CBS).

Men fredag den 3. februar fik XU Zhang denne besked:

- Du skal forlade Danmark senest den 10. februar 2017.

Siden har TV ØST bragt sagen, hvor det fremgår, at Udlændingestyrelsen har afvist XU Zhangs anmodning om forlænget opholdstilladelse. De har udvist hende, fordi de mener, hun er tættere knyttet til Kina end til Danmark.

Søg studietilladelse

Men Xu Zhang føler sig nu ikke lige så tæt knyttet til Kina, som Udlændingestyrelsen siger, hun er.

-Jeg har en barndom der, men da jeg kom til Danmark, kunne jeg se, at jeg har større tilknytning her til, siger hun.

Det begrunder hun blandt andet med, at hendes mor bor her. Hun føler sig mere hjemme her. Men Udlændingestyrelsen er uenige. 

De mener, at hendes ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af hendes tilknytning til landet ikke er velbegrundet, da hun har boet de første 16 år af hendes liv i Kina.

- Xu Zhang har søgt om et nyt opholdsgrundlag, hvor det blandt andet er en forudsætning, at udlændingen har opnået en stærkere tilknytning til Danmark end Xu Zhang har. Derfor har hun fået et afslag helt i overensstemmelse med gældende praksis. Vores afgørelse kan påklages til Udlændingenævnet, og hun har også mulighed for at afklare hos SIRI, om hun kan opnå studietilladelse, skriver fra kontorchef i Udlændingestyrelsen, Lone Zeuner, i en kommentar til TV ØST.

Kan sende hende til Kina alligevel

Og afgørelsen har Xu Zhang altså valgt at klage over. Men som Lone Zeuner også skriver, så kunne den 23-årige kvinde søge om studietilladelse hos SIRI, da hun som bekendt studerer i Danmark.

Hvad er SIRI?

Styrelsen for International Rekruttering og Integration, også kaldet SIRI, er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Styrelsen er blandt andet ansvarlig for at behandle ansøgninger om opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere - altså lande uden for Norden og EU/EØS. Herunder står de også for ansøgninger om studieopholdstilladelse.

Betingelserne for at få opholdstilladelse som studerende er:
  • at man er optaget på en videregående uddannelse på en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution. Uddannelsen skal enten være godkendt af en statslig myndighed, eller der skal foreligge en gyldig udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om uddannelsens indhold
  • at man kan tale og forstå det sprog, som undervisningen gennemføres på, samt kan tale og forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau
  • at man kan forsørge sig selv med egne midler under opholdet. Man skal dokumentere at have et beløb, der svarer til SU-stipendium med udeboendesats i den periode, der søges opholdstilladelse til, dog maksimalt svarende til 12 måneder. For 2017 er satsen 6.015 kr. pr. måned.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Det er dog ikke en mulighed Xu Zhang ønsker at overveje.

- Jeg er klar over, at jeg kan søge den, men så skal jeg alligevel tilbage til Kina for at søge den. Og jeg ved ikke, hvor lang tid jeg så skal vente på en afgørelse om det. Det vil afbryde min uddannelse, og det er jo ikke sikkert, jeg kan komme ind på CBS igen, hvis de vælger at give mig tilladelsen, siger hun.

Kæmper til det sidste

Xu Zhang har besluttet sig for at kæmpe til det sidste for at kunne blive i Danmark og forblive en del af vores samfund. Derfor har hun og hendes advokat søgt om en anden tilladelse i forbindelse med klagen.

- Vi vil samtidig søge en tilladelse til, at jeg kan blive under sagsbehandlingen. Så jeg ikke skal rejse den 10. februar. Og indtil jeg får svar på det, så kan jeg stadig blive i Danmark, siger min advokat, fortæller Xu Zhang.

Hun forsøger ikke at være på tværs, men hun mener blot, at det er værd at kæmpe for Danmark. Selvom det tager hårdt på den unge studerende.

- Jeg føler mig træt, og jeg har svært ved at falde i søvn i disse dage. Jeg synes, det er en hård beslutning, de har taget. Men jeg vil kæmpe alt, det jeg kan, for jeg vil ikke sidde tilbage og tænke, at jeg ikke gjorde nok. Så ville jeg være skuffet over mig selv, at jeg måtte forlade mine venner, slutter hun.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App