Vestmotorvejen skal sænkes

Bro over motervejen er for lav, og derfor vil vejdirektoratet nu grave motorvejen længere ned, så frihøjden bliver større.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Vejdirektoratet påbegynder tirsdag d. 25. maj vejarbejder på Vestmotorvejen ved Vemmelev. Kørebanen i begge retninger skal sænkes 14 cm for at skabe tilstrækkelig frihøjde under broen "Stationsvej Vemmelev".
Sænkningen af vejen foretages i to etaper, og der startes med sporene i den vestgående retning.

Trafikken samles derfor først i det østgående spor, indtil sænkningen er færdig i det vestgående. I etape to skal kørebanen i østgående retning sænkes og her ledes trafikken over i det vestgående spor.

Arbejdet forventes afsluttet d. 19. juni.

Af hensyn til trafikanternes og vejarbejdernes sikkerhed er hastigheden nedsat til 50 km/t. på strækningen.