Varsel om påbud - miljøstation ved Slagelse skal undersøges for PFAS-forurening

Miljøstyrelsen vil undersøge PFAS-forureningen ved Forlev Deponi. Der er nu udstedt et varsel om påbud til virksomheden.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

En miljøstation nær Slagelse skal undersøges yderligere for PFAS-forurening, efter der sidste år blev fundet spor af PFAS på den tidligere losseplads og nuværende deponi i Forlev.

PFAS-koncentrationen er under grænseværdien, men alligevel i en sådan mængde, at Miljøstyrelsen har varslet et påbud til AffaldPlus om at foretage yderligere undersøgelser af jord og grundvand. 

- Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der er tale om en forurening, der potentielt kan være betydelig, og at der derfor skal ske en nærmere afgrænsning af forureningen med PFAS-forbindelser i såvel jord som grundvand, siger kontorchef Jan Reisz fra Miljøstyrelsen.

quote Vi skal ud at foretage nogle prøver af, om det har spredt sig i det område, der ligger tæt på lossepladsen

Niels Damgaard, kommunikationschef, AffaldPlus

PFAS er en betegnelse for en række fluorholdige stoffer, som er svært nedbrydelige og både miljø- og sundhedsfarlige. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan PFAS lede til forhøjet kolesterol, nedsat fødselsvægt, let leverpåvirkning og nedsat antistofrespons i forbindelse med vaccination af primært børn.

Deadline til december

AffaldPlus vil nu undersøge deponiet nærmere og få lavet en rapport for at imødekomme påbuddet.

- Vi skal ud at foretage nogle prøver af, om det har spredt sig i det område, der ligger tæt på lossepladsen. Om man kan se PFAS dér, siger Niels Damgaard, der er kommunikationschef i AffaldPlus.

Læs også
Organisationer kræver forbud mod PFAS
Læs også
Organisationer kræver forbud mod PFAS

Kommunikationschefen fortæller, at de er i tæt kontakt med Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen. AffaldPlus skal efterkomme påbuddet senest 1. december, hvor den afsluttende rapport skal være i Miljøstyrelsens hænder.

- Det er et nyt område for os, men det er det også for Miljøstyrelsen og for de her forskellige analysefirmer, som hjælper os. Men vi når det selvfølgelig. Det gør vi, siger Niels Damgaard.