Sundhedsplejersker hjælper flygtninge til en god start på livet

I Slagelse hjælper sundhedsplejersker flygtningefamilier til en god start som forældre og til et nyt liv i Danmark. Målet er at fremme integrationen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

På den mønstrede sofa ligger lille Soliayna på ryggen, mens hendes runde ben kører rundt i cirkelbevægelser. 

Hun er kun en måned gammel, men det holder ikke sundhedsplejerske Anne Grethe Jensen fra at træne hendes motorik. 

Den lille piges mor hedder Tsega Gebrentensaie, som er flygtet hertil fra Eritrea. Hun har fået ekstra hjemmebesøg af Anne Grethe Jensen i lejligheden i Slagelse, inden datteren kom til verden. 

- Tsega har fået lidt ekstra besøg her i graviditeten, og det er jo vores opmærksomhed i forhold til at få en god start, siger Anne Grethe Jensen, som er sundhedsplejerske i Slagelse Kommune.

quote Jeg tror, at vi som sundhedsfaglige personer kan spare lægerne og sygehusene for nogle opkald

Anne Grethe Jensen, sundhedsplejerske i Slagelse Kommune

Tsega Gebrentensaie er alene med sin datter, så hun er glad for at have Anne Grethe Jensen som en livline, hun hurtigt kan ringe til.

- Hun hjælper mig meget, siger Tsega Gebrentensaie.

56 familier får gavn af integrationsprojekt i Slagelse

I Slagelse Kommune hjælper en gruppe sundhedsplejersker 56 flygtningefamilier og familiesammenførte med ekstra hjemmebesøg i et landsdækkende integrationsprojekt. Familierne kommer blandt andet fra Eritrea, Somalia og Syrien.

Projektet hedder 'Sundhedsplejersker styrker integration', og er udviklet af Foreningen for Ledere af Sundhedsordninger for Børn og Unge i Danmark.

Det har de gjort, som følge af at Danmark har modtaget rigtig mange flygtninge de seneste år. Desuden er projektet støttet med godt 21 millioner kroner af Nordea-Fonden.

Syv sundhedsplejersker skal fremme integrationen

Slagelse Kommune er en ud af 16 pilotkommuner, der deltager i projektet. Her i regionen er Vordingborg Kommune også med.

Siden sommer har Slagelse efteruddannet syv ud kommunens 26 sundhedsplejersker til opgaven. Planen er dog, at alle sundsplejersker skal tilbydes efteruddannelsen med tiden.

Håbet er, at familierne kan blive mere selvkørende, så deres kontakt til sundhedsvæsenet og sociale myndigheder minimeres. Og Anne Grethe Jensen kan se, at indsatsen begynder at virke.

quote For de her familier ved vi, hvor vigtigt det er at støtte op om børnenes hverdag i daginstitutionerne

Bodil Bahnsen, leder af Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune

- Der er lægeundersøgelser, vaccinationer og alt det der. De første par gange hjælper vi dem lige med det. Så kommer vi næste gang og siger: Du skal også huske at få tid til tre måneders vaccinationer. - Det har jeg gjort, svarer de så, siger Anne Grethe Jensen og fortsætter:

- Jeg tror, at vi som sundhedsfaglige personer kan spare lægerne og sygehusene for nogle opkald. 

Hjælper med tilknytning til lokalområdet

Når Anne Grethe Jensen besøger Tsega Gebrentensaie, hjælper hun med alt fra børneopdragelse, sund kost, sprogudvikling og valg af daginstitution.

Hun tager også med til opstartsmøder i børnehaven, vuggestuen og skolen, så forældrene er trygge ved at aflevere deres børn.

Indsatsen giver rigtig god mening, fortæller leder af Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune, Bodil Bahnsen.

- For de her familier ved vi, hvor vigtigt det er at støtte op om børnenes hverdag i daginstitutionerne. Vi forklarer, hvad man kan forvente, når man lever i det danske samfund. Hvilke krav og forpligtelser der er, og hvilke værdier vi arbejder med. Det betyder rigtig meget for deres børns udvikling, siger hun.

Sundhedsplejerskerne hjælper også de nybagte mødre med at komme med i mødregrupper, så de kan få udvidet deres netværk.

Lærer familierne at kende gennem 'mind mapping'

Som pilotkommune gør Slagelse meget ud af at lære sine familier bedre at kende.

Det gør sundhedsplejerskerne med hjælp af metoden 'mind mapping', hvor de skriver op, hvilke ønsker og drømme, familierne har for deres børn og den ny tilværelse i Danmark.

- Vi tager et stort stykke papir, hvor vi simpelthen spørger dem til, hvad er det for et liv, du lever nu. Hvad er det for et liv, du har levet før. Hvad har du af ønsker og håb for at være her i Danmark, og hvilke ting er svære for dig, siger Anne Grethe Jensen og fortsætter:

- Når vi har det afklaret, kan vi se, hvad det er for nogle temaer, de har brug for hjælp til. 

Som en del af projektet kan sundshedplejerskerne tilbyde familierne ekstra hjemmebesøg af halvanden til to timer, hvor de taler om temaer som for eksempel det flerkulturelle forældreskab, trivsel og brobygning til institutioner.

Erfaringer deles med de resterende kommuner  

Projektet kører frem til 2020, og man regner med, at godt 2.400 flygtningefamilier kan få glæde af det på landsplan. Når projektet slutter, vil pilotkommunernes indsats blive evalueret.

Derpå skal erfaringerne deles med resten af landets kommuner, så man kan vurdere, om efteruddannelsen er en god investering.

- Vi håber, at evalueringen viser, - og det er vi ret sikre på, men det kan vi jo ikke vide, før vi er færdige - at vi via intensive sundhedsplejerskekontakter kan medvirke til en bedre integration, siger Bodil Bahnsen, ledende sundhedsplejerske i Slagelse Kommune.

I løbet af den treårige periode bliver 720 sundhedsplejersker fra 52 kommuner klædt bedre på til at arbejde med flygtningefamilier og deres børn.