Slagelsepolitikere lukker 2 børnehaver

For få børn er årsagen til, at Slagelse Kommune nu lukker 2 børnehaver i henholdsvis Korsør og Vemmelev.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Børnetallet falder fortsat i Slagelse Kommune, og kommunens uddannelsesudvalg har derfor besluttet af lukke Børnehuset Kloden i Korsør, hvor søgningen de senere år har været lav. Samtidig vil dagtilbuddet i Vemmelev blive samlet på 2 adresser i byen frem for på 3. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Vores budget på dagtilbudsområdet er presset af faldende børnetal, og vi er nødt til at tilpasse os den udvikling, hvis vi fortsat vil have et højt fagligt niveau i vores institutioner. Derfor går vi ind og ser på, hvor overkapaciteten er størst. Børnehuset Kloden er en veldreven institution, men den har kun 48 børn, selvom der er plads til 105, og vi må også forholde os til, at det er lejede lokaler, som det er meget lettere at komme af med, end hvis vi havde ejet bygningerne, siger formanden for Uddannelsesudvalget Johnny Persson (V).

Personale følger børnene

Forældre og personale deltog torsdag den 9. oktober i et velbesøgt orienteringsmøde, hvor udvalgsformand Johnny Persson også var til stede. Der blev stillet mange relevante spørgsmål, og muligheden for at ønske en plads i en anden institution blev også drøftet.

Personalet vil i videst muligt omfang følge børnene, og der vil være pædagogisk fokus på at skabe tryghed for børnene og mulighed for at børnene møder et kendt ansigt i den nye hverdag. Børnehuset Kloden lukker per 1. august 2015, så de største af børnene kan blive i institutionen, indtil de skal starte i skolen.

Dagtilbud i Vemmelev samles

I Vemmelev er byens 3 daginstitutioner i dag fordelt på 3 adresser. Her er det muligt at udnytte ressourcerne bedre, hvis man rykker sammen på færre kvadratmeter. Fra 1. januar vil Akaciegården derfor blive lukket, og børn og personale vil blive samlet i de 2 andre institutioner.

- Akaciegården i Vemmelev ligger tæt på skolen, hvor Junior- og Ungdomsklubben har nogle lokaler, der er meget små i forhold til hvor mange børn og unge, der faktisk kommer. Derfor har vi besluttet, at klubben kan bruge Akaciegårdens lokaler som et supplement til de lokaler, de har på skolen, siger Johnny Persson (V).

Tilpasning skal sikre kvalitet

Foruden Vemmelev Junior- og Ungdomsklub, som får råderet over lokalerne pr. 1. august 2015, bliver der også plads til den sproggruppe, der i dag er i Børnehuset Kloden. Sproggruppen kan benytte deres nye lokaler fra årsskiftet.

Faldende børnetal er en udfordring mange steder, og især i Korsør, Skælskør og Vemmelev er faldet markant. I Slagelse by ser udviklingen lidt mere positiv ud, men hvis kvaliteten i dagtilbuddene skal bevares, er det nødvendigt at tilpasse antallet af institutioner til det faldende børnetal.

Ellers bindes en større og større andel af pengene til lejeudgifter og vedligeholdelse af bygninger – frem for til pædagogiske aktiviteter og personaleressourcer.

Forud for beslutningen om at lukke de 2 daginstitutioner har der været en høringsperiode fra den 2. til den 29. september.