Slagelse tjekker 5.000 skoleelevers sundhed

5000 skoleelever i Slagelse Kommune får de næste 2 uger testet sundheden i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I de næste 2 uger tager Slagelse Kommune pulsen på de 10-16-åriges sundhed og trivsel. Alle kommunens 5.000 skoleelever på 4. til 10. klassetrin bliver spurgt til deres sundhed og trivsel, skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse. 

Kommunen samarbejder med Statens Institut for Folkesundhed (SIF) om at lave en skolebørnsundersøgelse i uge 12 og 13. Undersøgelsen giver Slagelse Kommune en enestående mulighed for at tage pulsen på alle 10-16-åriges vurdering af deres egen sundhed og trivsel, da den omfatter alle skoleelever i kommunens folkeskoler, privat- og friskoler. Hovedtemaerne er elevernes helbred, sundhedsvaner og trivsel.

Kigger på vanerne

Skolebørnsundersøgelsen resulterer i en samlet sundhedsprofil, som sammen med tallene fra den nationale Skolebørnsundersøgelse 2014 kan identificere mulige problemer blandt kommunens skoleelever. Samtidigt viser sundhedsprofilen også, hvor skoleeleverne selv vurderer, at det går godt.

- Sundhedsprofilen er et vigtigt planlægningsredskab i forhold til Slagelse Kommunes samlede sundhedsindsats. Den giver blandt andet konkret viden om børn og unges sundhedsadfærd, for eksempel ryge-, drikke-, motions- og kostvaner. En viden vi anvender målrettet i det videre sundhedsfremmende og forebyggende arbejde med børn og unge på tværs af fagområder i kommunen, fortæller udviklingskonsulent Pernille Vibe Hansen fra Folkesundhed, Center for Sundhed og Omsorg.

Undersøgelsens resultater forventes præsenteret til efteråret.

Fakta

  • Skolebørnsundersøgelsen 2014 er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt, Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) - a WHO international study, som nu omfatter 43 lande og over 200.000 elever i Europa og Nordamerika.
  • Undersøgelsen leverer data om 11-15-åriges sundhedsadfærd, selvrapporterede helbred og trivsel. Data anvendes til grundforskning og som grundlag for sundhedsfremme blandt børn og unge.
  • I Danmark gennemføres den nationale Skolebørnsundersøgelse på cirka 51 tilfældigt udvalgte skoler af Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet (fra 2010). Data indsamles hvert fjerde år, hidtil 1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2002, 2006 og 2010.

 

Skolebørnsundersøgelsen har fokus på følgende temaer: elevernes opfattelse af deres eget helbred, trivsel og sociale relationer (venner, familie, skole) og sundhedsadfærd (rygning, alkohol, hash, motion, stillesiddende adfærd, kost og måltider, tandbørstning, søvn og seksualvaner). Spørgeskemaet er tilpasset elevernes alder samt fokusområder, der er særlig interessante i en Slagelse kontekst. Undersøgelsen er frivillig og fuldstændig anonym.

 

Slagelse Kommune deltog i 2012 i en mellemundersøgelse til Skolebørnsundersøgelsen, der omfattede folkeskoleelever i 5.-9. klasse på kommunens overbygningsskoler. I 2014 omfatter undersøgelsen alle skoleelever på 4.-10. klassetrin, ca. 5.101 skoleelever, hvoraf de 4.080 er folkeskoleelever.