¨

Regeringen beskyldes for naturudsalg

Foto: TV ØST

Danmarks Naturfredningsforening beskylder regeringen for sommerudsalg af vigtig dansk natur på grund af planer om nye sommerhuse på den beskyttede ø Omø

Miljøministeriets planer om byggeri af nye sommerhuse i endnu et naturbeskyttet område møder skarp kritik fra Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Ministeriet har netop sendt to landsplandirektiver for nye sommerhusområder i høring. Et af dem er på den lille ø Omø i
Storebælt sydvest for Skælskør, hvor planen lyder på i alt 42 nye sommerhuse.

Men ifølge Danmarks Naturfredningsforening er det sommerudsalg på naturens bekostning. Omø på bare 4,5 kvadratkilometer og under 180 faste beboere er omfattet af en række internationale
direktiver for at beskytte levesteder for vandfugle og fisk.

  - Det er uantageligt, at regeringen endnu engang forslår udstykning af sommerhuse i værdifulde naturområder, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

For et par år siden forsøgte foreningen forgæves at forhindre byggeriet af 32 nye sommerhuse på en anden lille, naturbeskyttet ø, Årø i Lillebælt.

  - Dengang lovede daværende miljøminister Connie Hedegaard (K), at udspillet ikke ville åbne op for yderligere byggerier i naturperler, siger plankoordinator Nina Larsen Saarnak fra DN.

DN peger på, at Omø er både Ramsarområde, Natura 2000 område og omfattet af EU-lovgivning som Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Dermed er Danmark forpligtiget til at sikre den særlige natur på øen.

  - Kysterne skal friholdes for byggeri af hensyn til havets fri dynamik og for at sikre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr, der er knyttet til kysterne. Det er alt dette, der nu sættes til salg, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App