Ny kritik af ambulanceplaner

Nu er det Dansk Sygeplejeråd, der kritiserer beslutningen om at erstatte læger og sygeplejersker i akutbilerne med paramedicinere.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Dansk Sygeplejeråd frygter, at det vil koste menneskeliv.

- Borgerne skal være klar over, de ikke kan forvente at få livreddende akuthjælp på det niveau, de har i dag, siger Jeanette Hansen, som er rådets kredsnæstformand på Sjælland.

Sygeplejerskene kritiserer formanden for det præhospitale udvalg i Region Sjælland. De mener, at Jens Ravn i går på TV2 ØST overdrev paramedicinernes uddannelsesniveau. Jens Ravn sagde, at uddannelsen tager otte år. Men det er langt fra otte år på skolebænken.

- Undervejs i det integrerede forløb, som det er at blive paramediciner, der har de vel været på skolebænken i 38 uger, siger Jens Ravn i dag.

Dansk Sygeplejeråd nægter, at de er motiveret af at bevare sygeplejerskestillinger.

- Det handler ikke om fagkamp. Vi tænker på borgernes ve og vel her, siger Jeanette Hansen.

Falsk tryghed i Region Sjælland

Af: Jeanette Hansen, kredsnæstformand, Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland.

Centraliseringstoget ruller hastigt ud over sundhedsvæsenet i det ganske land.

Beslutninger om etablering af supersygehuse og oprettelse af højt specialiseret enheder, er de streger, der tegner fremtidens landkort.

Det gælder også for Region Sjælland.

Men i regionen synes grundpillen om lige og kvalificeret behandlingstilbud til borgerne kun at være gældende, i det øjeblik borgeren er blevet til patient på et af regionens sygehuse. Desværre står det tilsyneladende uklart for mange af regionens borgere på hvilket niveau, de i fremtiden kan forvente præhospital behandling i akutte og kritiske situationer. Det er i hvert fald de tilbagemeldinger, vi får fra akutsygeplejerskerne i regionen.

Jeg synes, at skatteborgerne har krav på oplysningerne. Borgerne skal vide, at paramedicinere, der i fremtiden kommer til at bemande regionens akutbiler, ikke er uddannet hverken læger eller sygeplejersker. Tværtimod.

Paramedicinernes uddannelses- og kompetenceniveau ligger milevidt fra lægers og sygeplejerskers. Faktisk kan fremtidens behandlingstilbud slet ikke sammenlignes med det behandlingstilbud, som regionen i dag tilbyder borgere i akutte og kritiske situationer. Det er dybt bekymrende, at det lige netop er den faggruppe med suverænt den mindste uddannelse, der først møder borgerne i den mest akutte og i mange tilfælde livstruende fase.

Politikerne vil hertil indvende, at Region Sjælland arbejder på at indsætte flere akutbiler, end der er på gaden i dag. Og det er fuldstændig korrekt. Men pointen er, at flere akutbiler jo ikke højner kvaliteten. De er stadig bemandet med paramedicinere og altså ikke med de langt mere kompetente faggrupper såsom anæstesilæger og -sygeplejersker. Ikke nok med det, Region Sjælland planlægger også, at nogle af bilerne, kun skal bemandes med én faguddannet person. Det kan få endog meget fatale konsekvenser ved eksempelvis behandling af hjertestop. Faktisk skal der ifølge internationale retningslinjer være mindst to personer til en optimal behandling.

Når anæstesisygeplejersker og -læger i foråret er udfaset af regionens akutbiler, kan manglen på deres specifikke kompetencer koste borgerne dyrt. Der er ingen tvivl om, at den nye ordning kommer til at udgøre en væsentlig forringelse for de borgere, der er uheldige at komme i en livstruende situation.

Regionen har en forpligtigelse til at informere borgere om den serviceforringelse der er på vej. Det bliver uomtvisteligt et lavere serviceniveau der leveres i akutte situationer fremover. Behandlingsniveauet til borgerne bliver simpelt hen markant forringet.

Jeg synes, at Region Sjælland skulle lægge kortene på bordet i stedet for at stikker skatteborgerne blår i øjnene ved ikke at fortælle sandheden.

Voldsom kritik af ambulanceplaner

18. oktober 2010

Lægerne advarer og patienterne er bange. Politikerne i Region Sjælland vil fjerne lægerne fra lægeambulancerne, og erstatte dem med uddannede Falckfolk. Men i andre regioner ryster de på hovedet over beslutningen

Hverken i region Syddanmark eller i Region Nord forstår lederne for det præhospitale område, at politikerne i Region Sjælland har besluttet sig for at droppe lægerne i lægeambulancerne.

- Det er betænkeligt, og det er et tilbageslag.  Vi har i mange år kæmpet for at lægen skal helt med ud til patienten, og og at det er lægen, der har ansvaret. Sådan siger læge og leder af det præhospitale område i Region Syddanmark, Torsten Lang-Jensen til TV2 Øst.

Igennem flere år har region Syddanmark kørt med lægeambulancer, og i regionen har de nu både akutbiler, bemandet med en videreuddannet falckmand og lægeambulancer, hvor der er både falckmand og læge ombord.

- Det er en meget fin løsning. Paramedicinerne - altså falckfolkene - bliver uddannet af lægerne, hver gang de er med ude at køre. De kører i en turnus, hvor de både kører lægeambulance, almindelig ambulancekørsel og alene som paramedicinere. De ser, hvad lægerne gør, og læge og paramediciner kender hinanden. Paramedicinerne har let ved at ringe til lægen og bede om hjælp, sådan som det fungerer nu, siger Torsten Lang-Jensen, der understreger, at det sker ganske regelmæssigt, at paramedicinerne kommer til kort overfor en opgave.

I Region Sjælland har politikerne besluttet at fjerne lægerne fra bilerne, og udelukkende køre med paramedicinere. Ambulancelægerne, der alle er højt specialiserede anæstesiologer, altså narkoselæger, mener, at det er en meget kritisabel beslutning.

- Paramedicinerne må ikke behandle børn under 12 år, de må ikke frigøre luftveje ved intubation, og de må ikke behandle svært tilskadekomne ved trafikulykker. Hvis der ikke er en læge med i lægeambulancen vil det betyde, at folk i yderste konsekvens kommer til at dø, siger Claus Lie.

Lægeforeningen har to gange skrevet til Sundhedsstyrelsen for at gøre opmærksom på, at beslutningen om at fjerne lægerne fra bilerne er problematisk. Sundhedsstyrelsen har bedt Region Sjælland om at svare på en række spørgsmål og vil ikke lade sig interviewe til TV2 Øst, før der er kommet svar fra Regionen.