Miljøfolk kritiserer udstykning på Omø

Som led i et politisk forlig mellem VK og DF om 8.000 ny danske sommerhuse langs kysterne skal der nu opføres en række sommerhuse på det naturbeskyttede Omø.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Udsigten til en række nyopførte sommerhuse i endnu et beskyttet dansk naturområde møder skarp kritik fra Danmarks
Naturfredningsforening (DN). Miljøminister Karen Ellemann (V) aviser kritikken som ubegrundet.

Miljøministeriet har netop sendt to landsplandirektiver for
nye sommerhusområder i høring. Det er de sidste dønninger fra et omstridt politisk forlig fra 2004 mellem Venstre og Konservative og Dansk Folkeparti om udstykning af i alt 8000 nye danske sommerhusgrunde ved kysterne. En plan, som blandt andre miljøorganisationerne har kritiseret for at skæmme naturen.

Et af sidste områder, der altså nu kommer i spil, ligger på den lille ø Omø i Storebælt knap 20 kilometer sydvest for Skælskør. Her er det planen at give lov til i alt 42 nye
sommerhuse.

Men ifølge Danmarks Naturfredningsforening er det sommerudsalg på naturens bekostning. Omø på bare 4,5 kvadratkilometer og under 180 faste beboere er nemlig omfattet af en række internationale direktiver for at beskytte levestederne for vandfugle og fisk.

- Det er uantageligt, at regeringen endnu engang forslår
udstykning af sommerhuse i værdifulde naturområder, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks
Naturfredningsforening.

For et par år siden forsøgte foreningen forgæves at forhindre byggeriet af 32 nye sommerhuse på en anden lille, naturbeskyttet ø, Årø i Lillebælt.

- Dengang lovede daværende miljøminister Connie Hedegaard (K) at udspillet ikke ville åbne op for yderligere byggerier i naturperler, siger plankoordinator Nina Larsen Saarnak fra DN.

DN peger på, at Omø er både Ramsarområde, Natura 2000 område og omfattet af EU-lovgivning som Habitatdirektiv og
Fuglebeskyttelsesdirektiv. Dermed er Danmark forpligtiget til at sikre den særlige natur på øen.

- Kysterne skal friholdes for byggeri af hensyn til havets fri dynamik og for at sikre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr, der er knyttet til kysterne. Det er alt dette, der nu sættes til salg, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Miljøministeren siger, at Omø sammen med 26 andre småøer er
omfattet af særlige regler for udstykning, der skal tage hensyn, også til at lokalsamfundene kan overleve økonomisk, og at der bliver ved at bo folk der. Hun påpeger, at udstykningerne er blåstemplet af Danmarks Miljøundersøgelser (DM).

- Udlæg af sommerhuse sker selvfølgelig kun i det omfang, at det ikke skader den natur, vi er forpligtet til at beskytte. Derfor er der også krav til kommunen om at iværksætte en række foranstaltninger på Omø, så naturen ikke lider skade, siger Karen Ellemann.

/ritzau/