Klagefristen for svigtede børn skal forlænges

Efter et samråd i dag, er et flertal i Folketinget blevet enige om, at anbragte børn skal have længere tid til at sagsøge kommuner, hvis de har været udsat for omsorgssvigt.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Hvor længe skal et anbragt barn have mulighed for at sagsøge kommunen for et overgreb eller svigt, der ikke er blevet reageret på?

Blandt Folketingets partier er der bred enighed om, at forældelsesfristen er for kort. Den lyder i dag på tre år fra det tidspunkt, hvor en kommune burde have grebet ind, og til sagen skal være indbragt.

Justitsminister Søren Pind (V) vil forlænge fristen på de tre år til først at gælde, fra barnet er fyldt 21 år.

- Det vi gør nu, det er at sætte det op til 21, og så har man tre år at løbe på, og skulle der så komme en straffesag ud af det, så har man efter at straffesagen er afsluttet et år, hvor man kan anlægge erstatningssag, siger justitsminister Søren Pind (Venstre).

Torsdagens samråd er indkaldt efter en sag om to palæstinensiske søstre, der som voksne har lagt sag an mod Slagelse Kommune. Kommunen greb ikke ind, da søstrene fra 1999 til 2005 var anbragt i en plejefamilie, hvor de blev udsat for vold og overgreb.

Det er ikke godt nok

Selvom det var et skridt i den rigtige retning at forlænge klagefristen, så er der flere partier, der ikke mener, at der skal være en frist overhovedet.

Dansk Folkeparti har svært ved at forstå, hvorfor ministeren vil have en tidsfrist.

- Vi så selvfølgelig gerne, at vi fik fjernet fristen helt. Vi kan ikke forstå eller se begrundelsen for, hvorfor det er nødvendigt, at der er en frist. Vi arbejder videre i DF, og har aftalt at vi nu indgår i nogle forhandlinger omkring det her, og så håber jeg vi får lavet noget, der vil være et skridt i den rigtige retning i forhold til at hjælpe de her udsatte børn og unge, siger Karin Nødgaard (DF), der er næstformand i socialudvalget.