¨

Elever ned til 5. klasse drikker for meget energidrik

Foto: TV ØST

Slagelse Kommunes seneste Skolebørnsundersøgelse viser, at børn helt ned til 5. klasse drikker for meget energidrik. Det kan gå ud over søvn og koncentration.

Det er ikke ligegyldigt for folkesundheden, om forældre serverer isvand eller energidrik til deres børn i sommervarmen.

Ifølge Slagelse Kommunes seneste skolebørnsundersøgelse, baseret på det hidtil største datagrundlag i landet, er det dog ikke mindre end 17 procent af drengene og 8 procent af pigerne i 5. til 10. klasse, som drikker energidrik mindst to dage om ugen. For drengene i 9. og 10. klasse er det over 30 procent, skriver kommunen i en pressemeddelelse.  

Urolige og irritable

Slagelse Kommunes Skolebørnsundersøgelse giver vigtig viden om en kedelig tendens for børn og unges forbrug af energidrik. Særligt drengene får tidligt et alt for stort forbrug af de koffeinholdige drikke, som kan påvirke deres øvrige sundhed og adfærd negativt.

Ifølge Fødevarestyrelsen kan et højt koffeinindtag betyde, at børn og unge bliver urolige og irritable. De kan også opleve hjertebanken, muskelrystelser, mavesmerter, kvalme og hovedpine til gene for indlæring og trivsel.

Et alvorligt problem

Højt forbrug af energidrik er typisk en af flere dårlige vaner. Undersøgelsen viser desuden flere sammenhænge mellem et højt forbrug af energidrik og andre former for risikoadfærd i forhold til børnenes sundhed.

- Vi har dykket ned i 9. klassernes alarmerende høje forbrug i forhold til deres øvrige sundhedsadfærd, og vi kan se, at elever med et jævnligt forbrug af energidrik oftere har problemer med overvægt, ikke spiser morgenmad og får alt for lidt frugt og grønt. Det høje forbrug ses også oftere i kombination med rygning, alkohol, hash, for lidt søvn og for lidt fysisk aktivitet. Det er et alvorligt problem, da den negative sundhedsadfærd har stor risiko for at blive ført videre ind i voksenlivet, fortæller Bjørn Holstein, Professor, mag. scient. soc. ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, som har udarbejdet Skolebørnsundersøgelsen i samarbejde med Slagelse Kommune.

Resultaterne af Skolebørnsundersøgelsen vil i Slagelse Kommune blandt andet blive brugt i dialogen med kommunens skoler om sundhed og med en samtidig opfordring til forældre om at være opmærksomme på deres børns forbrug af energidrikke.

Forældre kan læse mere og få gode råd omkring børns indtag af energidrikke i denne pjece fra Fødevarestyrelsen:

http://altomkost.dk/publikationer/publikation/pub/hent-fil/publication/energidrikke-ikke-for-boern/

Fakta om undersøgelsen

  • National undersøgelse
    • I Danmark gennemføres en national Skolebørnsundersøgelse på ca. 51 tilfældigt udvalgte skoler af Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Data indsamles hvert fjerde år.
  • Særlig undersøgelse i Slagelse Kommune
    • Slagelse Kommune deltog i 2012 i en mellemundersøgelse til Skolebørnsundersøgelsen, der omfattede folkeskoleelever i 5.-9. klasse på kommunens overbygningsskoler. I 2014 valgte Slagelse Kommune at deltage i skolebørnsundersøgelsen med samtlige folke-, privat- og friskoler og elever på 4-10. klassetrin, selvom 4. klasse som udgangspunkt ikke er med i undersøgelsen på landsplan. 3814 elever har svaret på 5-10. klassetrin svarende til en svarprocent på 83,4 % af mulige elever, og dertil kommer 4. klasserne, hvis resultater endnu ikke foreligger endeligt.
  • Skolebørnsundersøgelsen har fokus på følgende temaer: levevilkår, elevernes opfattelse af deres eget helbred, trivsel og sociale relationer (venner, familie, skole) og sundhedsadfærd (rygning, alkohol, hash, motion, stillesiddende adfærd, kost og måltider, tandbørstning, søvn og seksualvaner) og ulighed i sundhed. Spørgeskemaet er tilpasset elevernes alder samt fokusområder, der er særlig interessante i en Slagelse-kontekst. Undersøgelsen er frivillig og fuldstændig anonym. Der vil løbende blive præsenteret resultater fra undersøgelsen.
  • Del af et internationalt forskningsprojekt
    • Skolebørnsundersøgelsen 2014 er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt, Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) - a WHO international study, som omfatter 43 lande og over 200.000 elever i Europa og Nordamerika.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App