Afgørelse om klapbroen over Guldborgsund udsættes i syv dage

I dag skulle afgørelsen være faldet - men der går nu endnu en uge, før sejlerne kan få svar på, om de i fremtiden kan sejle gennem broen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Sejlerne på Guldborgsund må holde vejret en uge endnu. For spændingen om, hvorvidt politikerne på Christiansborg vælger at stå fast på anlægsloven til Femern-forbindelsen og dermed en klapbro over Guldborgsund, forløses først om en uge.

Uden en klapbro kan sejlbåde højere en fire meter ikke sejle gennem Guldborgsund.

quote Det virker uordentligt, at vi holder møde i forligskredsen, hvor man formentlig sigter efter at træffe en beslutning, uden at have hørt disse menneskers input

Anne Valentina Berthelsen (SF) transportordfører

Mødet i forligskredsen er udsat, da både Guldborgsund Kommune og Dansk Sejlunion har fået deres foretræde for transportudvalget udsat til efter det oprindelige møde i forligskredsen, som skulle have fundet sted i dag.

- Jeg syntes, man skulle vente med at træffe beslutning i forligskredsen til efter kommune og lokale interessenter har haft foretræde i transportudvalget, forklarer transportordfører Anne Valentina Berthelsen (SF), som derfor kontaktede transportminister Benny Engelbrecht (S).

Transportordfører Anne Valentina Berthelsen (SF). Sammen med hovedparten af partierne i forligskredsen, mener hun, at der skal bygges en klapbro over Guldborgsund, når jernbanelinjen udvides.
Transportordfører Anne Valentina Berthelsen (SF). Sammen med hovedparten af partierne i forligskredsen, mener hun, at der skal bygges en klapbro over Guldborgsund, når jernbanelinjen udvides. Foto: Frederik Hagedorn - TV2 ØST

- Det virker uordentligt, at vi holder møde i forligskredsen, hvor man formentlig sigter efter at træffe en beslutning, uden at have hørt disse menneskers input.

Står fast på synspunkt

Anne Valentina Berthelsen forventer ikke at blive præsenteret for ny viden, der får hende til at ændre sit synspunkt på sagen. Hun mener fortsat, der skal være en klapbro over Guldborgsund ved Nykøbing Falster, hvor jernbanen føres over det smalle farvand og videre mod den nye Femern-forbindelse.

En rundringning til de øvrige partier i forligskredsen viser, at de politiske vinde generelt blæser mildt for sejlerne på Guldborgsund, i det en klapbro fortsat er at foretrække blandt majoriteten af partiernes transportordfører.

Kong Frederik IX BRO
Læs også
Partier står fast: Der skal være en klapbro over Guldborg Sund
Kong Frederik IX BRO
Læs også
Partier står fast: Der skal være en klapbro over Guldborg Sund

Transportminister Benny Engelbrechts pressekontor bekræfter overfor TV2 ØST, at mødet i forligskredsen er flyttet til den 17. juni.

Agendaen er den samme som sidst – jernbanebroen over Guldborgsund.

- Det forventes, der skal træffes beslutning, lyder det videre.

Tidligere har Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, oplyst, at man i forligskredsen har givet håndslag på en afgørelse inden sommerferien.

Enhver tvivl skal fejes af vejen

Hos Guldborgsund Kommune oplyser borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten), at foretrædet for transportudvalget skal bruges til at fjerne den sidste tvivl om, hvad byrådet i Guldborgsund måtte mene i sagen.

quote Som vi hele tiden har sagt, skal gennemsejling af Guldborgsund bevares

John Brædder (Guldborgsundlisten), borgmester, Guldborgsund

- Det kan undre mig at dette måtte være uklart for nogen på Christiansborg, men for at være helt sikre har vi bedt om foretræde for transportudvalget, siger borgmesteren og tilføjer:

- Som vi hele tiden har sagt, skal gennemsejlingen af Guldborgsund bevares. Det er det, som det drejer sig om, og det er det, som der er politisk enighed om i byrådet.

Direkte adspurgt bekræfter borgmesteren, at der dermed menes en klapbro.

John Brædder, borgmester i Guldborgsund, afviser, at en tunnel under Guldborgsund til jernbanetrafik er byrådets politik.
John Brædder, borgmester i Guldborgsund, afviser, at en tunnel under Guldborgsund til jernbanetrafik er byrådets politik. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Tidligere har John Brædder ladet forstå, at en tunnel af støjhensyn er at foretrække, men han afviser, at den noget dyrere løsning fremfor en klapbro er noget, som byrådet har arbejdet på at skubbe frem.

- I den periode, hvor debatten har verseret i medierne, er der kommet et forslag frem om en tunnel, og jeg er blevet spurgt om, hvad jeg mener om en sådan løsning, siger han og tilføjer:

- Men man skal være opmærksom på, at det med en tunnel er skabt af borgergrupper – det er ikke noget, vi har italesat. Men har man lyst til at bygge en tunnel, vil det være fint, men det vigtigste er, man kan sejle igennem.

Ingen fortalere for tunnel

Sagen om klapbroen drejer sig kort fortalt opgraderingen af den danske jernbane frem mod den nye Femern-tunnel. Udvidelsen af jernbanen har givet anledning til debat om, hvorvidt Kong Frederik IX’s Bro, der leder togtrafikken fra Falster til Lolland, også i fremtiden skal være en klapbro.

Broen har siden opførelsen i 1962 været forsynet med en broklap, som tillader skibe og både at passere, men netop dette punkt i anlægsloven har Sund & Bælt senest arbejdet på at få ændret.

Sund & Bælt finansierer gennem datterselskabet A/S Femern Landanlæg udvidelsen af broen, imens det er Banedanmark, som har ansvaret for at opføre broen.

Forligskredsen til Femernforbindelsen udgøres af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Liberal Alliance og De Konservative. På nær de to sidstnævnte har alle tilkendegivet et positivt syn på at bevare gennemsejlingsmuligheden af Guldborgsund, ved at bevare klapbroen.

Ingen har talt for en tunnel, der skønnes at være mere end tre gange så dyr som en klapbro. Dog har SF tilkendegivet, at hvis en klapbro ikke lader sig bygge, må Sund & Bælt sørge for en tunnel.


Nyhedsoverblik