Uddannelseschef: Vi kan kun skaffe elever til halvdelen af lærepladserne

De unge vil ikke erhvervsuddannelserne og udviklingen er gået hurtigere end forventet, siger uddannelsesdirektør fra ZBC.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

De unge vil ikke være bager, arbejde inden for bygge og anlæg eller have titel som industritekniker. Med andre ord: De fravælger erhvervsuddannelserne.

I de seneste mange år har vi ellers hørt, hvordan mange elever på erhvervsuddannelserne ikke kunne få en læreplads, men ifølge virksomhederne og uddannelserne står man altså nu med den helt omvendte situation.

De har nemlig store udfordringer med at skaffe elever nok til de lærepladser, der er.

En skidt udvikling, hvis man spørger ZBC, der udbyder 27 forskellige erhvervsuddannelser.

quote Det er kommet hurtigere, end jeg havde forventet. De fleste har det grundlæggende billede af, at vi mangler lærepladser, men sagen er sådan set, at færre elever søger ind på vores erhvervsuddannelser

Glenny Hansen, uddannelsesdirektør for erhvervsuddannelserne, ZBC

- Det er kommet hurtigere, end jeg havde forventet. De fleste har det grundlæggende billede af, at vi mangler lærepladser, men sagen er sådan set, at for få elever søger ind på vores erhvervsuddannelser, så virksomhederne skriger efter elever til deres lærepladser, siger Glenny Hansen, uddannelsesdirektør for erhvervsuddannelserne, ZBC, til TV ØST.

Det kan man tydeligt mærke på ZBC, der blandt andet har afdelinger i  Næstved, Ringsted og Vordingborg.

- Der er gennem en årrække blevet optaget for få på erhvervsuddannelserne. For få år siden kunne jeg skaffe elever nok til to tredjedele af lærepladserne. Nu har vi kun elever nok til cirka halvdelen lærepladserne på grund af virksomhedernes efterspørgsel, siger Glenny Hansen.

Det begynder i folkeskolen

Mens der de seneste mange år er blevet optaget markant flere på de gymnasiale uddannelser, har udviklingen været den samme blot med omvendt fortegn for erhvervsuddannelserne.

- Det er vores tese, at de unge vælger gymnasiet, fordi de tror, det er det sikreste valg. Både i forhold til jobmuligheder efterfølgende og hele kulturen i forhold til det sociale og fester. Min holdning, som selvfølgelig er præget af, at jeg står i spidsen for erhvervsuddannelserne, er, at det er mere sikkert at vælge en erhvervsuddannelse. Jobmulighederne er bedre, og du kan jo sagtens videreuddanne dig efterfølgende, siger Glenny Hansen.

Det har man taget konsekvensen af på ZBC, hvor man vil præge de kommende elever meget tidligere end hidtil.

- Vi har sat utroligt mange projekter i gang for at gøre de unge opmærksomme på erhvervsuddannelserne. Tidligere blev de først rigtigt opmærksomme på vores uddannelser, når de kunne besøge os i forbindelse med brobygning. Nu er vi begyndt at rykke ud på skolerne med blandt andet workshops og valgfag i det omfang, det er muligt, siger uddannelsesdirektøren.

Virksomhederne er mere offensive

Glenny Hansen oplyser, at det især er fødevareuddannelser som slagter, bager og kok, der er udfordret af svigtende elevtal, men tendensen kan ses på alle de forskellige typer erhvervsuddannelser.

- Du vil stadig kunne finde nogle erhvervsuddannelser, hvor antallet af lærepladser matcher antallet af elever, men det generelle billede er, at det ikke ser særlig godt ud, siger han.

Det kan uddannelserne mærke på virksomhedernes mere offensive tilgang til at få lærepladserne besat.

- Med et øget behov for at rekruttere oplever jeg, at virksomhederne er meget synlige hos os markant tidligere end før. De er begyndt at ansætte elever allerede ved første grundforløb, og det er altså nyt, siger Glenny Hansen.