¨

Tørken ramte hårdt: Her må du tænde sankthansbål

Foto: TV ØST

Der er stadig afbrændingsforbud i tre kommuner.

Efter flere dage med solskin, høje temperaturer og næsten ingen regn har sankthansaften den 23. juni været i fare for at blive afholdt flere steder i regionen.

Det intense sommervejr betød, at de danske beredskaber indførte afbrændingsforbud i flere kommuner og dermed en aflysning af det traditionsrige sankthansbål.

Listen med kommuner, der er ramt af tørke og afbrændingsforbud, er løbende vokset til 52 kommuner på landsplan.

På kortet herunder kan du se, hvor man gerne må tænde for sankthansbålet den.

Artiklen fortsætter under kortet:

I Slagelse Kommune vurderer Slagelse Brand og Redning, at det ikke er nødvendigt at indføre et afbrændingsforbud op til sankthansaften. Men beredskabet opfordrer til forsigtighed.

- Selvom vi har fået lidt regn nu, så er naturen fortsat meget tør, og derfor skal man være meget forsigtig, når man bruger åben ild. Det kan hurtigt gå galt, og derfor er det afgørende vigtig, at man sætter sig ind reglerne, siger beredskabsinspektør Henrik Bendix Vibits.

Regler for afbrænding af bål

Når du tænder bål, så sørg for at overholde følgende afstande:
 • 30 meter fra bygninger med hårdt tag (dobbelt afstand i vindretningen ved jævn og frisk vind).
   
 • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
   
 • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksning m.v. og brandfarlige oplag.


Kilde: Slagelse Brand og Redning.

Udmeldingen fra beredskabet betyder, at der fortsat må anvendes åben ild i det fri efter de normalt gældende regler. Det vil sige, at man gerne må grille, afbrænde bål, tænde levende lys og bruge anden form for åben ild i det fri. Slagelse Brand og Redning overvåger løbende situationen, men vurderer ikke, at det er nødvendigt at indføre et afbrændingsforbud på nuværende tidspunkt. 

Læs også Ustadigt sommervejr giver koldt sommersolhverv og blæsende sankthans

- Vi oplever ikke markant flere brande i naturen, end vi har gjort de andre år, og de brande vi rykker ud til, udvikler sig ikke anderledes end tidligere. Derfor har vi endnu ikke indført et afbrændingsforbud, men situationen kan udvikle sig, og så kan det blive nødvendigt at forbyde afbrænding. Det forventer vi dog ikke vil ske op mod sankthans, siger Henrik Bendix Vibits.

Slagelse Brand og Redning opfordrer til, at man holder sig orienteret i pressen og kommunens hjemmeside omkring et muligt afbrændingsforbud.

Gode huskeregler

 • Afbrændingen af dit bål skal ske kontrolleret og under opsyn indtil ild og gløderne er slukket.
   
 • Afbrændingen må ikke finde sted i hård vind (10,8 m/8) eller derover. Såfremt vinden under afbrændingen ændrer retning eller forøges i styrke, skal bålet slukkes.
   
 • Afbrændingen må ikke være til væsentlig ulempe for omgivelserne –eksempelvis på grund af røg.
   
 • Det er strafbart at overtræde reglerne, der gælder når du afbrænder bål eller benytter anden form for åben ild.
   
 • At have vand i nærheden til slukning, hvis det skulle blive nødvendigt.
   
 • At bålet skal være helt slukket (også gløder) før det forlades.
   
 • At tage affald osv., med og rydde op på pladsen, inden den forlades.
   
 • At overveje bålets størrelse - måske det ikke behøver at så stort som sidste år.


Kilde: Slagelse Brand og Redning.
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App