Togpassagerer kan blive ramt af strejke i næste uge

Ansatte ved lokalbaner stemte nej til overenskomstforlig. Lokaltog kan holde stille fra midnat søndag.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

En strid om, hvornår på dagen ansatte ved en række danske lokale jernbaner skal holde deres spisepause, kan ende med at få en række lokaltog til at holde stille fra på mandag.

Det skal arbejdsgivere og lønmodtagere dog forsøge at afværge torsdag. De må tilbage til forhandlingsbordet, efter at de ansatte ved lokalbanerne har nedstemt et forlig om ny overenskomst.

Formand for Dansk Jernbaneforbund Henrik Horup håber, at parterne kan finde en løsning, så man undgår konflikt. Han er indstillet på, at konflikten eventuelt kan udskydes.

- Vi skal forhandle arbejdstidsregler, helt specifikt måden at tilrettelægge dagen på. Det gælder, hvordan man kan holde pauser i løbet af en dag, siger Henrik Horup. 

Fagforeningen er utilfreds med, at de ansattes hovedpause i dag kan lægges i vagtens ydertidspunkter. Det betyder, at man risikerer at skulle holde sin frokostpause, kort tid efter at man er mødt om morgenen.

Modparten ved forhandlingsbordet er kommunernes organisation, KL. Her kan man bekræfte, at der er forhandlingsmøde torsdag, men har ellers ingen kommentarer.

Konflikt kan bryde ud på søndag

Hvis parterne ikke bliver enige, bryder en konflikt ud fra døgnets begyndelse 11. juni. Det vil berøre Nordjyske Jernbaner, der står for tre strækninger i Nordjylland, og Lokaltog, der driver ni strækninger på Sjælland, Lolland og Falster.

Begge togselskaber oplyser, at en konflikt vil indstille togdrift på alle strækninger.

- Alle ture med Nordjyske Jernbaner på strækningerne Skagen-Aalborg, Aalborg-Skørping og Hirtshals-Hjørring indstilles. Der indsættes ikke togbusser, da der ikke må udføres konfliktramt arbejde, skriver Nordjyske Jernbaner på sin hjemmeside.

Fagforeningen har udtaget lokomotivførere til strejke, mens KL har svaret igen ved at udtage en række billetkontrollører til lockout.

Mandag kunne fagforeninger på stribe ellers sætte et endeligt punktum for overenskomstforhandlingerne med massive ja-flertal på over 90 procent og rekordhøje stemmeprocenter.

Men de ansatte ved lokalbanerne, som er organiseret i Dansk Jernbaneforbund, afviste overenskomstforliget.

Her stemte 230 medlemmer nej mod 33 ja-stemmer og seks blanke stemmer. 342 medlemmer havde mulighed for at stemme.

Det skete, efter at hovedbestyrelsen havde anbefalet medlemmerne på det kommunale område at stemme nej.

Konflikt kan bremse lokaltog fra midnat søndag