¨

Status for flytninger på sygehusene i syd

Foto: TV ØST

Sygehus Syd er nu klar med en status for regionens enkelte sygehuse og for de planlagte flytninger, som følger af den nye sygehusplan

Her følger en status for de enkelte sygehuse og de planlagte flytninger.

SLAGELSE SYGEHUS:
På Slagelse Sygehus gennemføres en omfattende rokade i løbet af 2010. Dette indebærer flytning af afdelinger, sengepladser og personale.

Akutafdelingen
Akutafdelingen udvides med en fælles akutmodtagelse af medicinske, kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter. Der tilføres sengepladser og personale fra medicinsk, kirurgisk og ortopædkirurgisk afdeling. Afdelingen samles i den nuværende Skadestue/Modtagelse samt Fødeafdelingen. Det er en midlertidig placering. Det skal opføres en helt ny fløj til Akutafdelingen for 300 millioner kroner. Regeringens ekspertudvalg forventes at frigive penge fra Kvalitetsfonden på sit næste møde.

Fødsler og gynækologi
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling
Denne afdeling flytter 1. oktober 2010 til henholdsvis Næstved og Holbæk, hvor der er børneafdelinger. Inden for seks til ti år flytter specialet samlet tilbage fra Næstved til et nyt mor/barn-hus i Slagelse. Ud af de cirka 950 årlige fødsler i Slagelse flytter ca. 65 procent til Næstved og ca. 35 procent til Holbæk.

Øre-, Næse- og Halskirurgi
Afdelingerne i Slagelse og Næstved fusionerer mandag 3. maj på Slagelse Sygehus.
ØNH-personalet fra Næstved og Slagelse samles til temadage 27.-28. april og ser generelt frem til den fælles udvikling af specialet efter fusionen.

Ortopædkirurgi
Ortopædkirurgisk afdeling får flere akutte patienter fra Næstved Sygehus. Der overføres ressourcer til orto-geriatri til geriatrien. Ambulatorium mv. er flyttet til ny pavillon.

Kirurgi
Kirurgisk afdeling samles på afdelingerne A1 og A2. I henhold tilsygehusplanen vilder ske en gradvis øgning af akutte patienter fra Næstved Sygehus.

Intern medicin
Medicinsk afdeling overtager A3-bygningen, som er af betydelig bedre standard end afdelingerne i B-bygningen.

Geriatri
Geriatrien fra Korsør flytter pr. 1. januar 2011 til primært B6 (pt. Akutafdelingen) og får fordelene af at være tæt på de øvrige specialer frem for at man ofte skulle transportere patienterne mellem de to sygehuse. Geriatrien øger tilbuddet til de orto-geriatriske patienter, for eksempel ældre kvinder, som skal genoptrænes efter et hoftebrud. Fysio- og ergoterapien flytter med fra Korsør og får træningslokaler i tilknytning tilsengeafdelingen.

Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Afdelingen er flyttet til Næstved efter overtandlægen gik på pension.

NÆSTVED SYGEHUS:
Planlagt ortopædkirurgi, urologi og flere fødsler

På Næstved Sygehus går etableringen af et center for planlagt ortopædkirurgi i gang, helt i overensstemmelse med sygehusplanen. Perspektivet er en mulighed for at hjemtage operationer for Region Sjælland.

Ortopædkirurgi
Opbygning af et center for planlagt ortopædkirurgi. Den ortopædkirurgiske afdeling fra Ringsted Sygehus flytter ind pr. 1. januar 2011. Den akutte ortopædkirurgi flytter fra Næstved til Slagelse, Nykøbing F. og Køge pr. 1. januar 2011.

Kirurgi og urologi
Det etableres en selvstændig Urologisk afdeling på Næstved Sygehus for at styrke behandlingen af urinsvejssygdomme hos mænd, herunder prostatakræft. Ifølge Sygehusplan 2010 skal den akutte kirurgi flytte til Slagelse snarest, men der er ikke sat dato på endnu. En proces skal kortlægge, hvordan det skal ske.

Fødsler og gynækologi
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling i Slagelse og Næstved fusionerer 1. oktober 2010 på Næstved Sygehus.

- Vi skal samle de to afdelinger og sikre sammenhæng med Børneafdelingen for at leve tilkravene i Sundhedsstyrelsens specialeplan. Da der ingen børneafdeling er i Slagelse, kan det kun ske i Næstved. Vi får samtidig styrket det faglige miljø og samlet speciallægerne, siger sygehusdirektør Svend Skov Jensen.

Vedtagelsen af den nye sygehusplan indebærer, at den samlede afdeling om seks-ti år flytter ind i et nyt mor/barn-hus i Slagelse.

Udvidelsen på Næstved Sygehus kræver, at der foran kantinen opføres en 1-planbygning til bl.a. barselsafsnit og et nyt svangreafsnit til akutte og indlagte gravide. Fødslerne skal foregå i den nuværende fødeafdeling, hvor der indrettes to ekstra fødestuer. Svangreambulatoriet udvides og flyttes.
Etablering af byggepladsen går i gang 12. april.

P-pladser i Næstved
De midlertidige parkeringspladser på græsplænen foran kantinen på Næstved Sygehus lukkes, når der skal afspærres til byggeplads 12. april. Der arbejdes intenst på at finde en løsning til at etablere alternative p-pladser, men problemer må  forventes. Sygehusledelsen opfordrer til at medarbejderne cykler eller samkører, hvis der er muligt.

Pædiatri
Børneafdelingen får rådighed over et helt børnehus i tre etager, når ØNH-kirurgi forlader de to af etagerne. På sengeafdeling 17 ændres tre-sengsstuer til to-sengsstuer med mere plads til forældrene.

De nye etager indrettes til dagafdeling med dagsenge og ambulatorium med forskellige klinikker. Neonatalafdelingen får rådighed over hele afdeling 10 med to nye neonatalpladser og nye familiefaciliteter.

Øre-, Næse- og Halskirurgi
Afdelingen i Næstved lukker mandag morgen 19. april for nye akutte og planlagte patienter og flytter mandag 3. maj ind i Slagelse. Cirka 75 procent af Næstved-medarbejderne følger med specialet til Slagelse. Alle andre har fået andet arbejde. To medarbejdere fik ikke opfyldt ønsket om at få et andet job i Næstved og tager med til Slagelse.

Stråleterapi
Strålebehandlingen udbygges og bliver i Næstved de næste 10-12 år.

NAKSKOV SYGEHUS:
De medicinske afdelinger skal flytte til Nykøbing. Nakskov Sygehus skal ifølge Sygehusplan 2010 omdannes til et sundhedscenter i samarbejde med Lollands Kommune.

Det er allerede planlagt, at den såkaldte Alto-bygning frigøres pr. 1. maj til etablering af et kommunalt sundhedscenter. Det indebærer flytning af Afdeling AMA, der blandt andet modtager hjertepatienter, til de to andre medicinske afdelinger. Set i lyset af at Nakskov Sygehus skal omdannes til sundhedscenter er det besluttet, at hjertepatienter med behov for telemetri-overvågning skal til Nykøbing F. Sygehus.

En detaljeret plan for afvikling af Nakskov Sygehus er ikke på plads. De medicinske sengeafdelinger skal flytte til Nykøbing F. Sygehus så snart det er muligt. En del af de kliniske faciliteter – røntgen, blodprøver m.v. – forbliver i Nakskov som del af sundhedscentret.

NYKØBING F. SYGEHUS:
Akutafdelingen står færdig i maj 2011
Nykøbing F. Sygehus er udpeget til ét af fremtidens fire akutsygehuse i Region Sjælland. Den nye akutafdeling skal stå færdig 1. maj 2011, inklusiv en ny tilbygning.

Sygehuset berøres kun i begrænset omfang af strukturændringerne, men får nye opgaver ind som mere akut ortopædkirurgi og - i takt med flytninger fra Nakskov Sygehus - flere medicinske patienter.

RINGSTED SYGEHUS:
Mammakirurgien bliver i Ringsted. Ortopædkirurgisk afdeling på Ringsted Sygehus flytter til Næstved pr. 1. januar 2011.

Mammakirurgisk afdeling bliver liggende i Ringsted sammen med de tilhørende funktioner. Det samme gør Radiologisk afdeling.

KORSØR SYGEHUS;
Korsør Sygehus lukker 1. januar 2011, hvor geriatrien flytter tilSlagelse.

Kilde:
NYHEDSBREV SYGEHUS SYD

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App