Sjællandske kommuner skraber bunden i ejendomsvenlighed

Kommuner på Sjælland tilbyder de dårligste forhold for ejendomsbrugere og- investorer, viser en undersøgelse. Dog er Stevns en undtagelse.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Sjællandske Kommuner er de mindst ejendomsvenlige i landet.

Det fremgår af en netop offentliggjort undersøgelse, som Ejendomsforeningen Danmark har foretaget for at afgøre, hvilke kommuner i Danmark der skaber de bedste rammer for henholdsvis ejendomsbrugere- og ejere.

Undersøgelsen måler de kommunale vilkår ud fra i alt 6 parametre. Parametrene omfatter blandt andet størrelsen på dækningsafgift og grundskyldspromille, længden på sagsbehandling for byggesager samt antallet af forbrydelser mod ejendomme i de enkelte kommuner.

Nummer 9 på listen

I vores område er det Kalundborg Kommune, der klarer sig dårligst i undersøgelsen. Omvendt ser det ud for Stevns, der, som nummer 9 på listen, får titlen som den mest ejendomsvenlige kommune på Sjælland.

Placeringen skyldes blandt andet, at Stevns Kommune opkræver relativt lave byggesagsgebyrer og ingen dækningsafgift.

- Stevns Kommune tænker langsigtet, når den holder byggeomkostningerne og afgifterne nede. Det er nogle af de parametre, der kan være med til at motivere ejendomsinvestorer og resten af erhvervslivet til at investere i området, så der kommer mere vækst og flere indtægter til kommunen, siger Torben Christensen, der er direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Brandstiftelse, hærværk og indbrud

Den samlede vurdering af Stevns Kommune viser til gengæld også, at kommunen klarer sig mindre godt på parameteret, der omhandler forbrydelser mod ejendomme. I kommunen ses der dermed flere eksempler på brandstiftelse, hærværk og indbrud.

- Det er et vigtigt indsatsområdefor kommunerne. For det påvirker ejendomsejernes og virksomhedernes lyst til at etablere sig i en bestemt kommune, siger Torben Christiansen.

Dog ligger antallet af forbrydelser fortsat i den lave ende i forhold til andre kommuner i Danmark.

De 6 parametre ser således ud:

• Størrelsen på dækningsafgiftssatsen
Dækningsafgift er en særskat på erhvervsejendomme, der pålægges i nogle kommuner. 47 kommuner opkræver dækningsafgift i 2013.

• Størrelsen på grundskyldspromillen
Grundskyld er en skat på ejendommens grund og beregnes som en promille af ejendommens grundværdi.

• Sagsbehandlingstiden for byggesager

• Størrelsen på byggesagsgebyrer

• Om kommunen er reguleret eller ej
I de regulerede kommuner gælder boligreguleringsloven. Det betyder, at lejen for et privat lejemål skal fastsætte efter reglerne for den omkostningsbestemte leje. I ikke-regulerede kommuner skal lejen i de private lejemål i stedet fastsættes ud fra mere enkle principper omkring det lejedes værdi.

• Antallet af forbrydelser mod ejendomme
Defineret som brandstiftelse, hærværk og indbrud. Antallet er opgjort som anmeldte forbrydelser i første og andet kvartal 2013 per 100.000 bygningskvadratmeter.

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark