¨

Revisorkritik af forsinket rejsekort

Foto: TV ØST

Statsrevisorerne er ikke tilfredse med, at manglende leverandørkontrol har medført en forsinkelse af rejsekortet. Ny strategi fra selskabet bag får dog ros.

Dårlig forberedelse og manglende leverandørkontrol er grunden til, at det fælles billetsystem for busser og tog, rejsekortet, er endt med at blive mindst fire år forsinket. Det konkluderer Rigsrevisionen i en undersøgelse.

- Rigsrevisionen finder, at Rejsekort A/S ikke forberedte rejsekortprojektet tilfredsstillende, da selskabet ikke sikrede, at leverandøren til fulde havde forstået ønskerne til det danske rejsekortsystem, lyder det i rapportens konklusion.

Udviklingen af rejsekortet har været præget af forsinkelser og brudte aftaler, og kortet, som oprindeligt skulle have dækket hele landet i starten af 2009, ventes nu først at være landsdækkende ved udgangen af 2012.

Statsrevisorerne kalder i en kommentar til rapporten forsinkelsen for "utilfredsstillende".

- Statsrevisorerne kritiserer, at Rejsekort A/S ikke i tilstrækkelig grad har styret rejsekortprojektet med den professionalisme og omhu, der er nødvendig ved et så komplekst it-system som rejsekortsystemet, skriver de folkevalgte.

Kritikken koncentrerer sig dog om perioden fra 2005, hvor leveranddøraftalen blev indgået, og frem til 2008, hvor der blev skiftet direktør i Rejsekort A/S, som også fik indsat en ekstern bestyrelsesformand. Herefter roses dispositionerne.

- I 2008 blev det tydeligt for Rejsekort A/S, at der var behov for en anden tilgang til leverandøren, og selskabet styrkede derefter løbende organisationen og opfølgningen på leverandørens arbejde, konstaterer Rigsrevisionen.

- Det tættere samarbejde udgør et godt grundlag for, at Rejsekort A/S får leveret det rejsekortsystem, som selskabet forventer, men projektet er fortsat forbundet med risici, konkluderes det.

Hos selskabet bag kortet tages rapporten til efterretning.

- Der er ingen tvivl om, at vi er forsinkede. Men der er allerede kunder, der har glæde af rejsekortet, og endnu flere vil få det de kommende år, siger administrerende direktør i Rejsekort A/S, Bjørn Wahlsten.

Han glæder sig over, at rapporten bakker op om den linje, der er lagt, siden han overtog direktørstolen i 2008.

- Jeg håber først og fremmest, at vi nu kan se fremad og fokusere på de oplevelser, som kunderne har med rejsekortet nu, og som de kommer til at få i de kommende år i takt med, at vi ruller det ud over hele Danmark, siger direktøren.

/ritzau/

00:30 Luk video

Fakta om det elektroniske rejsekort

* Rejsekortet er et elektronisk billetsystem til tog og busser.

* Kortet er blevet mindst fire år forsinket.

* I 2010 indledtes prøvedrift, så rejsekortet kunne bruges til bus- og togrejser i Vestsjælland samt til togrejser på Sydsjælland og Lolland-Falster. Siden er andre strækninger kommet til.

* 1. april 2011 blev salget af klippekort i Vestsjælland stoppet, og inden udgangen af året bliver området det første i landet med total anvendelse af rejsekortet.

* Inden udgangen af 2012 ventes det, at rejsekortet stort set dækker hele landet.

* Det overordnede ansvar for kortet ligger hos Rejsekort A/S.

* Aktionærerne i selskabet er Movia, DSB og DSB S-tog, Metroselskabet, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab.

* Selskabet East-West Denmark Aps er leverandør af drift og udvikling.


* Bag dette selskab står den internationale koncern Thales, der leverer hardware og infrastruktur, og Accenture, der står for driften af systemet, men har udliciteret den til IBM. Både Thales og Accenture udvikler software.

Kilde: Rejsekort.dk.

/ritzau/

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App