Rapport: Elever trives lige godt før og efter reform

En ny rapport viser, at elevernes trivsel er stort set uændret efter skolereformen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Er du glad for at gå i skole? Til det spørgsmål svarede 79,5 procent - knap fire af fem - grundskoleelever i forrige skoleår, at de 'altid' eller 'for det meste' var glade for at gå i skole, skriver Politiken onsdag.

Året efter - i skoleåret 2014/15 og efter indførelsen af reformen - var tallet uændret. Det viser en ny rapport fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, som årlig udgiver rapporten på baggrund af spørgeskemaer og elevbesvarelser indsamlet fra både privat-, fri- og folkeskoleelever.

Rapporten lander lige ned i en ophedet debat om, hvorvidt og hvordan reformskolens længere skoledage påvirker folkeskoleelevernes trivsel. Senest var Karen Tilma, børnelæge gennem mange år, ude med en Kronik i Politiken, hvor hun beskriver, at hun ser langt flere børn i sin klinik, som fysisk bliver syge og får ondt i maven, stress, hovedpine og søvnbesvær af de længere skoledage.

Læs også: Politikere: Elever har lange skoledage

- Tallene er mere eller mindre identiske

I undersøgelsen bliver eleverne også spurgt, om de er glade for deres klasse. Her svarer 84,2 procent i forrige skoleår, at de 'altid' eller 'for det meste' er glade for deres klasse. Året efter i 2014/15 er tallet det samme.

- Vores tal peger på, at der ikke trivselsmæssigt er en forskel fra før og efter reformen, siger centerleder Jannie Lindskov.

- Hvis du sammenholder tallene fra sidste år med dem fra den nye rapport, vil du se, at de mere eller mindre er identiske, påpeger hun over for Politiken.

Fravær skyldes primært sygdom

Dykker man ned i fraværet, er der heller ikke den store forskel på, hvad eleverne angiver, der var skyld i deres fravær før og efter reformen. I

skoleåret 2013/14 begrunder 82,4 procent, at deres fravær skyldtes sygdom, mens 11 procent tilskrev det en uoverskuelig hverdag. Året efter var tallene kun ændret med 1 procentpoint, skriver Politiken.

Læs også: Hver tiende lærer har forladt folkeskolen

Mette With Hagensen, formand for foreningen Skole og Forældre, nikker genkendende til undersøgelsen.

- Når vi spørger danske skoleelever, siger de, at de faktisk er glade for at gå i skole. Jeg tror også, at hvis du spørger de fleste forældre, vil de sige det samme, siger hun til Politiken.

Silke Fogelberg, formand for Danske Skoleelever, genkender også billedet af de glade elever.

- Selvfølgelig brokker nogen sig over længere skoledage, men det er jo ikke noget, der hakker ned på trivslen, siger hun til Politiken.

Hun mener, at de længere skoledage faktisk kan styrke elevernes trivsel, fordi de "har fået længere tid til at være sammen med deres klassekammerater og løse eventuelle konflikter".