Politiet på skolepatrulje

Sydsjællands og Lolland-Falsters politi uddelte næsten 700 bøder i forbindelse med aktion, der skal sikre børnenes skoleveje

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Politiet har i forbindelse med skolestarten gjort særligt meget for at holde opsyn med skolevejene og den ugelange aktion ved 60 af regionens skoler  har ifølge politiet vist, at alt for mange kører for hurtigt ved skolerne og på skolevejene og undlader at bruge sikkerhedssele.

Aktionen har da også ført til ialt 696 bødeforlæg.

Fokus i forbindelse med færdselskontrollerne har været rettet mod

  • Bilernes hastighed  –  herunder særligt de strækninger, som børnene benytter under deres færden til og fra skolerne i morgen- og eftermiddagstimerne.
  • om børnene var fastspændt i bilerne i sikkerhedssele eller –udstyr.
  • forældrenes trafikale adfærd – herunder parkering i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne

Udover de mange hundrede køretøjer, der er blevet fotograferet af politiets automatiske målevogne, er ca. 800 bilister blevet standset i forbindelse med kontrollerne, og det har samlet resulteret i:

  • -    606 bødeforlæg vedr. hastighedsoverskridelser
  • -    68 bødeforlæg vedr. manglende sikkerhedsseler (forældre)
  • -    6 børn uden sikkerhedsseler (giver normalt et klip i kørekortet)
  • -    7 kørte uden kørekort
  • -    6 foretog manøvrefejl (vigepligt o.l.)
  • -    1 kørte spirituspåvirket
  • -    2 talte i mobiltelefon

Den alvorligste forseelse var en hastighedsovertrædelse på 123 km/t, hvor der på skolevejen det pågældende sted var hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Flere andre bilister blev målt til hastigheder på over 90 km/t ligeledes på skoleveje med tilladt hastighed på 50 km/t. Ved en skole blev en skolebus endda målt med for høj hastighed i forhold til de tilladte 50 km/t på stedet.