¨

Penge til småbørn og besparelser i administrationen

Foto: TV ØST

Flere af regionens kommuner offentliggjorde i dag næste års budget.

Dagtilbud får tilført penge, mens administrationen skæres. Det er i grove træk fællestrækkene fra Faxe-, Guldborgsund-, Ringsted- og Holbæk Kommuners budgetter for næste år, som netop er blevet færdige.

00:30 Luk video

 

 

Her er hovedpunkterne fra kommunernes netop vedtagede budgetter.

  • Faxe Kommune:

+ 106,1 mio. kr. til nye bygninger. De 72,2 mio. kr. går til at gøre Vibeengskolen færdig.
+ 2,8 mio. kr. til dagtilbud - bl.a. til videreuddannelse af pædagoger og så annullerer kommunen de reducerede åbningstider, som trådte i kraft i år.
+ ca. 5 mio. kr. til folkeskolerne - bl.a. til opretholdelse af vejledende timetal.
+ 800.000 kr. til aktivitetsmedarbejdere på plejecentre
+ 800.000 kr. til flere praktikpladser i Faxe Kommune bl.a. i administrationen og på det tekniske område
- 20. mio. kr. Kommunen nævner ikke, hvor den vil finde de 20 mio., men lover at det sker uden serviceforringelser.

  • Guldborgsund Kommune:

Ny skole. Der skal findes penge til bygning af en ny skole i Nykøbing Falster i stedet for de to skolebygninger, der udgør Fjordskolen.
+ 5 mio. til idrætscampus. Samme beløb ventes at blive sat af de næste to år
+ 3 mio. kr. til broer. Kommunens ca. 300 broer får 3 mio. kr. til renovering.
+ 3,4 millioner kr. til udviklingspulje. Pengene skal bl.a. bruges på initiativer, der kan skabe job i landsdelen
+ 4,3 mio. til daginstitutioner. 2,1 mio. går til øget kvalitet i dagtilbudene, 2,2 mio. kr. går til øgede udgifter til økonomisk fripladstilbud og søskendetilskud.

Guldborgsund-budgettet nævner besparelser på: Administration, Velfærdsområder - i løbet af 2013 skal evt. eksterne rådgivere finde relevante steder at effektivisere. Aftalen med alkoholrådgivningen TUBA opsiges, men kommunen vil finde et alternativ

  • Holbæk Kommune:

+ 172,2 mio. kr. til byggerier - bl.a. til ny børnehave i Tølløse
+ 6 mio. kr. til småbørnsområdet
+ 5 mio. kr. til Holbæk arena
- 20 mio. kr. De skal bl.a. findes ved at spare på aktivering af kontanthjælpsmodtagere, specialundervisning og administration

  • Ringsted Kommune:

+3,3 mio. kr. til mere personale i daginstitutionerne
+ 4,3 mio. kr. til forbedring af skjolernes IT
+13,8 mio. kr. til veje, broer, fortove og bygninger
- 14,5 mio. kr. - besparelserne skal bl.a. findes på færre handicapbiler og rengøring på plejecentre og andre steder.

 

Du kan selv læse de konkrete budgetter, som er vedhæftede nedenfor

    Hent vores nye TV2 ØST Play App
    Hent vores nye TV2 ØST Play App
    Hent vores nye TV2 ØST Play App