¨

Overblik: Hovedpunkter i aftalen om erhvervsskolerne

Foto: TV ØST

Regeringen og DF er enige om at afskaffe omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne fra 2010.

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker, at flere tager en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Derfor har parterne mandag indgået en aftale om at afskaffe det såkaldte omprioriteringsbidrag fra 2019.

For at understøtte det politiske ønske om at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, er regeringen og DF enige om at afskaffe omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne fra 1. januar 2019 og frem.

Erhvervsskolerne får derved ifølge aftaleparterne bedre muligheder for at tiltrække og fastholde elever.

Her er hovedpunkterne i aftalen:

 • Aftaleparterne fremhæver, at erhvervsskolerne med bortfald af omprioriteringsbidraget får mulighed for at understøtte kvaliteten i undervisningen ved fx at inddrage eksterne undervisere og give underviserne mulighed for virksomhedspraktik.
   
 • Aftaleparterne lægger samtidig vægt på, at skolerne skal arbejde med at etablere "attraktive undervisningsmiljøer" for både unge og ældre elever.
   
 • Regeringen og Dansk Folkeparti er desuden enige om, at der er behov for "konkrete initiativer", der kan få flere til at søge og gennemføre en erhvervsuddannelse.
   
 • Regeringen og DF inviterer derfor de øvrige partier i aftalekredsen bag erhvervsuddannelserne til at tilslutte sig den nye aftale om annullering af omprioriteringsbidraget.
   
 • Samtidig ønsker aftaleparterne at fortsætte forhandlingerne med de øvrige partier med afsæt i regeringens udspil om styrkede erhvervsuddannelser.
   
 • I de videre forhandlinger vil regeringen og Dansk Folkeparti "sikre forslagene om GF1, GF+, obligatorisk prøve i de praksisfaglige valgfag, understøttelse af 10. klasse på erhvervsuddannelserne, understøttelse af ungdomsmiljøer, kommunale målsætninger om søgning til erhvervsuddannelserne samt styrket kvalitetstilsyn.
   
 • Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at søge at finde finansieringsforslag, der kan muliggøre andre elementer i udspillet om erhvervsuddannelserne.
   
 • Regeringen og Dansk Folkeparti vil derfor søge aftalepartiernes tilslutning til anvendelse af udisponerede midler i eksempelvis kvalitetsudviklingspuljen.
  ​​​​​
  ​​​​​​Kilde: "Aftale om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne", Finansministeriet.

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App