¨

Milliarder på vej til naturen

Foto: TV ØST

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) præsenterer tirsdag en ny plan for naturen til 6,6 milliarder kroner. Herunder kan du se, hvad der skal ske på Sjælland.

Der er penge på vej til naturen. Helt præcist 6,6 milliarder kroner, og tirsdag eftermiddag præsenterer miljøminister Kirsten Brosbøl (S), hvad de skal gå til.

I et presseskriv oplyser Miljøministeriet, at der her i regionen er fokus på nogle kyst- og overdrevsnaturtyper af national betydning. Det drejer sig for eksempel om naturtyper som enebærklit, tørt kalksandsoverdrev og kalkoverdrev.

Flagermus og frøer

Enkelte arter som bredøret flagermus, eremit og enkelt månerude findes kun her i regionen, og omkring halvdelen af klokkefrøens levesteder findes her. Det samme gælder langt den største del af ynglelokaliteterne for havørnen.

Der vil være særligt fokus på naturpleje og etablering af sammenhæng mellem spredte og artsrige naturarealer. Det drejer sig især om fragmenterede naturarealer langs kysterne og i de sjællandske ådale, lyder det fra ministeriet.

Her kan du se, hvad der skal bruges penge på på Sjælland:

  • Saltø Å (Slagelse Kommune) bliver genslynget, får dobbeltprofil, og der etableres miniådal.
  • Tingsted Å, (Guldborgsund Kommune) får forbedrede bundforhold.
  • Tryggevælde Å, (Faxe og Stevns Kommuner), genslynges, og der etableres sandfang og forbedrede bundforhold.
  • Pedersborg Sø i Sorø restaureres, så vandet bliver renere, og søen eventuelt kan bruges som badesø.
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App