Meget mere vand i vente

Massive regnmængder vil ramme Danmark og især Jylland i de kommende år. Jyderne skal dræne, mens sjællænderne skal vande om sommeren.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Voldsomme mængder regn vil ramme Danmark inden for de næste 60 år som følge af dramatiske klimaforandringer. Veje og jernbaneskinner kan blive ødelagt, når jorden undermineres af højere vandstand, men hvis afvandingen er i orden, vil vi stadig kunne dyrke de afgrøder, vi plejer. Det siger en relativt optimistisk Carl Åge Pedersen, direktør for Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Der skal vandes på Sjælland
Den tiltagende mængde regn vil først og fremmest kunne mærkes i Jylland. Her vil regnen sive ned gennem undergrundens sandholdige lag og få grundvandet til at stige helt op til to meter, lyder vurderingerne fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Geus, som har gennemført nye og omfattende beregninger af  klimaændringernes konsekvenser for grundvandet.

- I Jylland vil det blive nødvendigt at afvande og dræne, mens det omvendt kan blive nødvendigt at vande om sommeren på Sjælland. Det vil kunne lade sig gøre, når der kommer tilstrækkeligt med vand om vinteren, siger Carl Åge Pedersen, der understreger, at han ikke har læst den nye undersøgelse. 

Mangel på drikkevand på Sjælland
Mens Jylland nærmest drukner, vil Sjælland stå med næsten det modsatte problem: Nok vil det regne mere end i dag, men vandet vil fordampe og løbe bort fra overfladen, før det når ned til grundvandsmagasinerne, fordi det har sværere ved at trænge ned gennem den lerede jord. På Sjælland kan konsekvensen derfor ligefrem blive mangel på drikkevand fra undergrunden i de tørre somre.

Stigende havtemperaturer i Nordsøen er en vigtig del af forklaringen på, at nedbørsmængderne vokser mere i Jylland end på Sjælland. 

Voldsommere regnskyl
Seniorforsker ved Geus Torben O. Sonnenborg, der er en af forskerne bag undersøgelsen, siger til Politiken, at udviklingen allerede er i gang.

- Vi oplever flere voldsomme regnvejr, og grundvandstanden er meget høj flere steder. Vores forskning viser, at den årlige nedbørsmængde i Vestjylland er steget med 2-300 mm de seneste 100 år.

Generelt vil vi få mere nedbør om vinteren og mindre om sommeren. Samlet set vil der komme mere regn på et år end i dag, og en større del af det vil komme i mere voldsomme regnskyl, end det er tilfældet i dag, vurderer leder af Danmarks Klimacenter, Mette K. Jørgensen, DMI over for Politiken.

/ritzau/