Markant flere ansøgere til gymnasiale uddannelser i Region Sjælland

Region Sjællands unge ved godt, at uddannelse er vigtig. Næsten 10% flere søger til uddannelser på almene gymnasier, hf, erhvervsgymnasier og VUC i det kommende skoleår 2010/2011

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

For andet år i træk viser ansøgertallene, der netop er offentliggjort, en fremgang til flere uddannelsessteder.
I alt 8.231 unge ønsker at gå i gang med en gymnasial uddannelse i Region Sjælland efter sommerferien. Det er 724 elever flere end sidste år – svarende til en fremgang 9,6 %.• 4.760 søgt det almene gymnasium (stx)
• 1.235 har søgt den 2-årige hf-uddannelse
• 700 har søgt højere tekniske gymnasium (htx)
• 1.536 har søgt højere handelsgymnasium (hhx).

STX scorer højt – også i yderområderne

Maribo Gymnasium har i år en rekordstor søgning til stx, hvor over 35 procent flere end sidste år ønsker en studenterhue. Lolland er i øvrigt det område i regionen, der har den største fremgang i søgningen til de gymnasiale uddannelser i år. Også de almene gymnasier i Nakskov, Ny-købing Falster og Kalundborg har fået flere ansøgere i år.

- Det viser, at det er vigtigt med et bredt udbud af ungdomsuddannelser i hele regionen for også at sikre adgang til uddannelse i udkantsområderne, bemærker koncerndirektør Per Bennetsen fra Region Sjælland.

Der er også en god søgning til de mindre gymnasier. For eksempel er der næsten tre gange så mange ansøgere til Ringsted Gymnasium i forhold til sidste år. For et år siden åbnede dette gymnasium sine første to klasser, og er først efter sommerferien flyttet i egne nybyggede lokaler.

 VUC er vejen tilbage til uddannelse

Regionens Voksen Uddannelses Centre (VUC) har i år fået mange ansøgere til de 2-årige hf-tilbud. VUC henvender sig især til unge, som ikke kommer direkte fra grundskolen. For eksempel unge, der har valgt at tage et job en periode efter 9. eller 10. klasse.

- Der er formentlig en del ansøgere til VUC, der er blevet ledige som følge af finanskrisen og som nu søger uddannelse. Det er under alle omstændigheder meget positivt, at flere unge kommer tilbage til et uddannelsesforløb, siger Per Bennetsen og tilføjer:

- Det er positivt for hele udviklingen i Region Sjælland – både erhvervsmæssigt på andre områder – at der er et stigende antal ansøgere til de gymnasiale uddannelser, der giver adgang til videregående uddannelser. Den regionale politiske indsats har fokus på et generelt kompetenceløft i hele regionen, og et af målene er derfor at 95% af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

Den positive udvikling i Region Sjælland følges op, at fortsat aktiv vejledning til de unge for at sikre at flest mulig gennemfører hele det uddannelsesforløb, de starter på efter sommerferien.

Fakta:

Ansøgertal til gymnasiale uddannelser 2010/2011 og 2009:
 
                 Stx       HF       Htx    Hhx      i alt
 

2010       4760    1235    700   1536    8231
2009       4256    1095    676   1480    7507

 

Stigning    504      140      24      56      724

 

 

Ansøgere til uddannelsessteder i de enkelte kommuner:

 

                                  2009          2010

 

Odsherred                    140          132

Kalundborg                   358          428

Holbæk                           695          725

Slagelse / Sorø              1.005       1.067

Ringsted                        117         225

Faxe                               138          143

Næstved                       922          909

Vordingborg                  314          337

Lolland                             311          394

Guldborgsund                 513          546

Roskilde                          1.644        1.878

Køge / Solrød / Greve   1.350        1.447

 

I alt                               7.507        8.231

 

Gymnasier med stx og evt. hf:
Odsherred, Kalundborg, Høng, Stenhus, Sorø, Slagelse, Ringsted, Haslev, Næstved, Herlufs-holm, Vordingborg, Maribo, Nakskov, Nykøbing Falster, Roskilde, Roskilde, Himmelev, Køge, Solrød, Greve.
VUC med hf:
Holbæk, Slagelse, Ringsted, Faxe, Næstved, Nykøbing Falster og Roskilde.
Erhvervsskoler med HTX og HHX:
EUC i Kalundborg, Holbæk, Ringsted, Næstved og Køge –  CELF i Nakskov og Nykøbing Falster – Selandia i Slagelse – Handelsskolen i Næstved, Vordingborg, Køge og Roskilde – Teknisk sko-le i Roskilde.