¨

Mange ulykker hos Banedanmark

Foto: TV ØST

Banedanmark har langt flere arbejdsulykker end normalt i byggebranchen. Det viser Banedanmarks ulykkestal fra 2011, som Fagbladet 3F har fået adgang til.

Den del af Banedanmark, som arbejder på skinnerne, hedder Banedanmark Produktion. Tallene fra Banedanmark er opgjort pr. måned. I nogle måneder havde produktionsdelen 52 ulykker pr. million arbejdstimer. Det er den målestok, der bliver brugt til at sammenligne arbejdsulykker.

Og det er et højt tal. Gennemsnittet i byggebranchen er 33,2 arbejdsulykker pr. million arbejdstimer.

Seniorforsker Johnny Dyreborg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er overrasket over, at Banedanmark har så mange ulykker.

Han har forsket i arbejdsulykker på store offentlige byggeprojekter som metroen og Øresundsbroen. Her var billedet omvendt. Begge byggerier havde færre ulykker end branchens gennemsnit. Det burde Banedanmark også kunne.

- Arbejdet på banen burde ikke være sikkerhedsmæssigt mere kompliceret end metrobyggeri og Øresundsforbindelse. Reparation og vedligeholdelse af banelegemet burde dermed kunne ligge under branchegennemsnittet. Ud fra den betragtning vurderer jeg, at det ligger højt, siger Johnny Dyreborg.

Økonomidirektør Søren Stahlfest Møller, som er ansvarlig for sikkerheden hos Banedanmark, vil ikke gå ind i sammenligninger. Men han siger:

- Der skal ikke herske tvivl om, at vi arbejder fokuseret på at få antallet af arbejdsskader ned. Enhver ulykke er en for mange, og vi vil gerne have færre ulykker.

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App