¨

Kommuner vil droppe seniorjobs

Foto: TV ØST

Kommunerne er ved at bukke under for byrden med seniorjobs. Nu vil de have ændret ordningen, så færre kan få hjælp.

Et seniorjob i kommunen ser ud til at blive en populær løsning for tusindvis af ældre arbejdsløse på vej til at miste dagpengene.

Men ordningen kan blive for succesfuld, mener de kommunale arbejdsgivere i KL (Kommunernes Landsforening), og kræver tilbuddet helt afskaffet eller mærkbart begrænset.

Det skriver ugebrevet A4.

- Enten skal man afskaffe ordningen og i stedet bruge de andre redskaber, vi har inden for beskæftigelsesområdet, som ansættelser med løntilskud, virksomhedspraktik eller jobrotation. Eller også skal man hegne ordningen ind, så antallet af mennesker i seniorjob forbliver meget begrænset, siger Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K), der er formand for KL's løn og personaleudvalg, til ugebrevet.

Seniorjobs sikrer de grå guld beskæftigelse

Ordningen med seniorjob betyder, at ældre arbejdsløse med loven i hånden kan forlange, at deres kommune ansætter dem i et job. Hidtil er det dog kun få ældre, der har benyttet sig af muligheden.
 
Ifølge den seneste opgørelse er der lige nu 364 personer (omregnet til fuldtid), som er i seniorjob i kommunerne. Men alene i løbet af det næste halve års tid vil op mod 2.700 ældre arbejdsløse kunne stille krav om et seniorjob. Det skønner arbejdsløshedskasserne brancheorganisation, AK-Samvirke.

- Jeg tror, at langt de fleste ældre - med mulighed for det - vil bede om at få et seniorjob, når de mister deres dagpenge. De fleste vil gerne lave noget fornuftigt i form af et arbejde og have en indtægt, som er til at leve af i stedet for at havne på kontanthjælp eller ingenting, siger direktøren for AK-Samvirke, Verner Sand Kirk.

Boom på vej

Det virker meget sandsynligt, at mange ældre arbejdsløse vil sende en ansøgning til kommunen om et seniorjob, vurderer Bent Greve, der er professor på Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet.

- For en del seniorer vil det være den eneste udvej i forhold til at få arbejde. Når man er ældre og har gået arbejdsløs i to år, vil man trods mange kompetencer og stor erfaring ofte have svært ved at få ordinært arbejde, siger Bent Greve.

Udgangspunktet for at få et seniorjob er, at man mister sine dagpenge. Derudover skal man være med i efterlønsordningen og have en vis alder - hvis man eksempelvis mister sine dagpenge 1. januar 2013 skal man være mindst 57,5 år for at kunne forlange et seniorjob. Jobbet i kommunen skal være på almindelige løn- og arbejdsvilkår. 

KL frygter udviklingen

Også KL forudser en kraftig stigning i antallet af seniorer, som søger kommunerne om et seniorjob. Og det er det, der er kommunernes problem, påpeger Michael Ziegler, KL.

- Vi forventer en kraftig vækst i antallet af mennesker i seniorjob. Alene i min egen kommune (Høje-Taastrup, red.) har vi fire i seniorjob nu, men vi budgetterer med, at det bliver 30 næste år. Da Høje-Taastrup plejer at udgøre én procent af billedet på landsplan, virker det sandsynligt med op mod 3.000 i seniorjob på landsplan ved udgangen af næste år, vurderer han.

Mette Frederiksen har ingen planer om at imødekomme KL's ønske om at hive i håndbremsen i forhold til seniorjob. Til Ugebrevet A4 skriver hun:

- Jeg og regeringen betragter seniorjobordningen som et ekstra sikkerhedsnet til mennesker, der efter et langt arbejdsliv - afsluttende med længere tids ledighed - står til at have opbrugt deres dagpenge kort tid før deres efterlønsalder, siger hun.

Politikere vil holde fast

Ordningen med seniorjob blev vedtaget især efter socialdemokratisk ønske, da man indgik velfærdsforliget i 2006, som udløser højere efterløns- og pensionsalder.

I oppositionen mener Venstre, at ordningen med seniorjob er fornuftig, og tilbuddet bør derfor fortsætte uændret. Det oplyser Hans Andersen (V), som er medlem af Folketingets beskæftigelsesudvalg og byrådsmedlem i Helsingør.

- Jeg tror ikke, vi kommer til at opleve en stor tilstrømning til ordningen, for de ældre vil i høj grad selv finde arbejde, før de mister deres dagpenge, siger han og uddyber:

- Mange af de ældre er gode til selv at finde arbejde. I Helsingør Kommune går det faktisk så godt for seniorerne med at finde arbejde, at vi næste år dedikerer færre ansatte i jobcentret til at hjælpe seniorer i job.

EL elsker ordning

Decideret begejstring for seniorjob finder man hos Enhedslisten. Partiet vil gerne åbne op for, at flere ældre kan benytte sig af ordningen, oplyser arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl. 

- Seniorjob er en rigtig god måde at sikre folk en indtægt de sidste fem år, før de kan gå på efterløn. Vi kunne godt tænke os at få udvidet ordningen, så alle dagpengeforsikrede på 55 år og derover kan bruge den. Men realistisk set tror jeg, at det bliver en sejr i sig selv at opretholde ordningen. Især når borgmestre fra de store kommuner for alvor begynder at gøre modstand, siger Christian Juhl.

Enhedslisten ønsker i de igangværende forhandlinger om finansloven, at alle der står til at miste dagpengene får garanti for et job, hvor de mindst kan genoptjene retten til dagpenge.

- Det er ingen hemmelighed, at vores forslag om jobgaranti er meget inspireret af ordningen med seniorjob, fortæller Christian Juhl.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App