¨

KL: Usagligt at afvise vindmøller

Foto: TV ØST

Danskerne kan forvente, at der vil komme flere vindmøller på land, nu hvor en ny regering har fået magten.

Det er i hvert fald vurderingen i Kommunernes Landsforening, som forventer, at kommunerne vil blive mødt med nye krav om at planlægge og tillade møllerne, skriver DAGBLADET Ringsted.

De krav vil kommunerne gerne forhandle om, og derfor er det vigtigt for KL at fremstå som en troværdig samarbejdspartner.

Men enkelte kommuner undergraver KL's troværdighed ved »af usaglige grunde« at indføre særregler, der blokerer for opstillingen af vindmøller. Det har KL's bestyrelse konstateret, og den vil gerne forhindre, at andre kommuner gør noget lignende. Men kritikken gør Ringsteds borgmester vred.

Et flertal i Ringsteds byråd vedtog for et år siden et stop for nye vindmølleprojekter, men det er absolut ikke sket på et usagligt grundlag, mener Niels Ulrich Hermansen (V).

- Hvis regeringen med KL's opbakning vil påtvinge vore borgere vindmøller på trods af lys/skygge- og lydpåvirkninger af borgernes hjem, så vil de naturligvis kunne det. Men så skal vi herfra nok sørge for at gøre borgerne opmærksomme på, at det er landspolitikere og KL, der anser borgernes indsigelser for 'usaglige'. Jeg er rystet og vred, siger han til DAGBLADET Ringsted.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App