Kampen om lærernes arbejdstid forsætter: Kommuner konkurrerer på gode vilkår

Der er stor kommunal forskel på lærernes arbejdstid. I nogle kommuner har skoledelsen ansvaret, og i andre kommuner bestemmer byrådspolitikerne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Spillet om lærernes arbejdstid er ikke på plads. Derfor fortsætter kampen nu i de enkelte kommuner.

Det lykkedes ikke for lærerne med Anders Bondo i spidsen at komme igennem med en aftale om lærernes arbejdstid i årets overenskomstforhandlinger. I stedet fik han en kommission der de næste tre år skal undersøge, hvad der skal ske med lærernes arbejdstid.

Imens presser lærerne i de enkelte kommuner på for aftaler, der kan forbedre arbejdsvilkårne lokalt.

I fire ud af de 12 kommuner, der er i TV ØST's sendeområde, er det lykkedes at lave en kommunal aftale om lærernes arbejdstid. I disse kommuner er de lokale byråd gået med på at lægge et loft over det antal timer, lærerne skal undervise hver uge.

quote Der bliver meget dårlig tid til at forberede sig til skolehjemsamtaler og elevplaner, hvis der ikke er noget loft over, hvor mange timer, man må undervise

Lise Wadsager, formand for Ringsted-Sorø Lærerforening

I fem andre kommuner er det ikke lykkedes, mens man i tre andre kommuner er endt med en mellemting i form af et såkaldt forståelsespapir, der nedfælder en general forståelse omkring lærernes arbejdstid. 

På landsplan arbejder otte ud af ti lærere under en form for lokalaftale eller forstårelsespapir indgået mellem kommuner og Danmarks Lærerforenings lokale kredse.

I Ringsted sikrer den kommunale aftale lærerne fem valgfrie timer

Da det ikke lykkedes at få en aftale om lærernes arbejdstid i den nuværende overenskomst, reguleres arbejdstiden fortsat af lov 409, som blev vedtaget, da regeringen stoppede lockouten i 2013. Her blev der indført et krav om fuld tilstedeværelse, og det blev op til den enkelte skole at planlægge arbejdstiden. Noget af det, lærerne har været utilfredse med, er, at de har fået mindre tid til forberedelse på bekostning af flere undervisningstimer. 

- Der er kommuner, hvor lærerne underviser næsten 30 timer om ugen. Der bliver meget dårlig tid til at forberede sig til skolehjemsamtaler og elevplaner, hvis der ikke er noget loft over, hvor mange timer, man må undervise, siger Lise Wadsager, der er formand for Ringsted-Sorø Lærerforening.

I Ringsted har en kommunal aftale lagt et loft for, hvor mange undervisningstimer, lærerne har. De må maksimalt undervise 26 timer om ugen.

quote Vi kan godt blive lidt udfordret på den aftale og fleksibilitet, de har i for eksempel Holbæk i forhold til rekruttering og fastholdelse

Ann Christina Even, formand for Odsherreds Lærerkreds

- Det er en god ting, for på en skole, hvor der sker mange ting, kan man hurtig komme ud i, at ens ledige timer til forberedelse bliver spist op, siger Lise Wadsager fra Ringsted-Sorø Lærerforening.

Den kommunale aftale i Ringsted har også sikret, at lærerne har fem valgfrie timer, hvor de selv kan vælge, om de vil forberede undervisningen på skolen eller andetsteds.

- Det har stor betydning det med, at man har fem timer om ugen til sin egen individuelle forberedelse. Det betyder, at man må lægge dem på skolen, i sit team, gå på biblioteket eller tage den med hjem og se en fjernsynsudsendelse om aftenen, man vil bruge i undervisningen, siger Lise Wadsager, formand for Ringsted-Sorø Lærerforening.

Overblik over kommunale arbejdstidsaftaler:

Odsherred har en aftale, men ingen valgfrie timer

I Odsherred har en kommunal aftale også sikret et loft over det antal timer, som lærerne skal undervise og dermed tilgodeset lærernes forberedelsestid. Men modsat Ringsted skal lærerne i Odsherred være tilstede på arbejdspladsen i samtlige af de 40 timer, de arbejder om ugen.

- Vi har et godt samarbejde med kommunen. Men man har ikke ønsket at give lærerne valgfrie timer. Vi har efterspurgt det. Alt efter hvordan afstemningen ender ud omkring OK18 er det noget af det, vi skal forsøge at arbejde med, siger Ann Christina Even, formand for Odsherreds Lærerkreds.

- Vi kan godt blive lidt udfordret på den aftale og fleksibilitet, de har i for eksempel Holbæk i forhold til rekruttering og fastholdelse. De har nogle lokale aftaler, der er mere fleksible. Men jeg oplever også, at der er en imødekommenhed i kommunen i forhold til at begynde og kigge på det, siger Ann Christina Even.

quote I Sorø mener vi, det er vigtigt, at man planlægger arbejdstiden mellem skoleledelse og medarbejdere

Gert Jørgensen (C), borgmester i Sorø

Lokale borgmestre afviser at indgå lokale aftaler

Borgmestrene i både Sorø og Kalundborg afviser over for TV ØST, at de vil indgå aftaler for alle skoler i deres kommuner.

- I Sorø mener vi, det er vigtigt, at man planlægger arbejdstiden mellem skoleledelse og medarbejdere, siger borgmester i Sorø, Gert Jørgensen (K).

Formanden for Ringsted-Sorø Lærerforening mener ellers, at det er en klar fordel at have en kommunal aftale, som man har det i Ringsted. Hun har en fod i hver lejr, for hun er formand for en lærerforening der dækker to kommuner: Ringsted Kommune, der har en aftale, og Sorø Kommune, der Ikke har.

- Det er et signal fra kommunen om, at man gerne vil prioritere sin folkeskole og give den kvalitet. Der er en kvalitet i, at en kommune har et samlet tilbud til sine brugere, og at den enkelte skole ikke kan ride i hver sin vej ud over stepperne, siger Lise Wadsager, der er formand for Ringsted-Sorø Lærerforening.

Formand for lærerkreds: Det er nemmere at rekruttere lærere

Hos Ringsted-Sorø Lærerforening mener de ikke, at det er vejen frem at lægge ansvaret hos den enkelte skoleledelse, som man gør i eksempelvis Kalundborg. For her har ledelsen nogle andre hensyn, der skal tages.

- Fordelen er, at man med en aftale som kommune vælger at prioritere folkeskolen. Hvis beslutningen overlades til skolelederen på den enkelte skole, så vil det ofte gå ud over lærernes arbejdstid. Det er det eneste, som skolelederne kan skrue på, hvis de presses på budget og økonomi, siger Lise Wadsager, formand for Ringsted-Sorø Lærerforening.

Hun mener, det er nemmere at rekruttere lærere, hvis der foreligger en kommunal aftale.

- Lærerne ringer tit til den lokale lærerkreds, når de kigger efter et nyt job og spørger, hvordan arbejdsforholdene er i kommunen. Arbejdsforholdene interesserer ansøgere rigtig meget. Det har også en betydning for, hvad folk vælger at søge, for der er meget mangel på uddannet lærere i disse år, siger Lise Wadsager.

- Det er jeg ikke enig i. Jeg synes, vi får dygtige og kvalificerede medarbejdere, når skoler slår stillinger op, siger Gert Jørgensen.

FAKTA