Hvad gør jeg, hvis staten vil købe mit hus?

Som husejer kan du blive tvunget til at afgive din private ejendom til det offentlige på grund af byggeri. Læs med og bliv klogere på ekspropriering.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det kaldes ekspropriation og ekspropriationssager. De kan være kompliceret og trække i langdrag.

Det drejer sig om det ejerskifte, der sker, når offentlige myndigheder vil overtage privat ejendom. Men hvordan foregår det egentlig? Hvad er reglerne? Og hvad skal man gøre som borger, hvis staten banker på og er klar til at rykke ind?

Bliv klogere på ekspropriering her:

Hvad betyder ekspropriation?

Ekspropriation betyder tvungen afståelse (afgivelse) af ejendomsret af sin ejendom eller del af ejendommen.

En ekspropriation kan omfatte:
- At man skal afstå fast ejendom og/eller
- At ens ejendom bliver pålagt begrænsninger

Ejendomsretten er ifølge i Grundloven ukrænkelig, medmindre almenvellet kræver det. Det betyder, at hvis et byggeri eller anlæg er af almen interesse for landets borgere, så har det offentlige ret til at ekspropriere den jord, der skal bruges til arbejdet.

Hvordan udføres ekspropriationer?

Ekspropriationer gennemføres af en ekspropriationskommission, som er en uafhængig myndighed, der ikke er underlagt andre myndigheder end Folketinget.

Formanden for ekspropriationskommission er jurist. Derudover er der ni medlemmer, blandt andet en landinspektør og en kommunerepræsentant.

Der er to ekspropriationskommissioner i Danmark: Én for øerne (Sjælland, Fyn og Bornholm) og én for Jylland.

Derudover kan ekspropriationer gennemføres af Taksationskommissionen. Ekspropriationskommissionen varetager primært de statslige veje, imens Taksationskommissionen varetager det kommunale system.

Erstatning ved ekspropriation – hvad får jeg i erstatning?

Når Ekspropriationskommissionen har besluttet, hvad der skal eksproprieres fastsættes der en erstatning.

Erstatningens størrelse bliver fastsat ud fra almindelig handelspriser på jord og fast ejendom i området på det tidspunkt, ekspropriationen finder sted.

Muligheder for at klage – hvad gør jeg?

Hvis grundejeren eller Vejdirektoratet/kommunen vil kage over erstatningens størrelse kan man få en ny kommission til vurdere sagen.

Hvis man ønsker at klage, skal der fremsendes en skriftlig klage til Kommissarius, som skal modtage brevet seneste fire uger efter, at Ekspropriationskommissionen har sendt kendelsen til grundejeren og Vejdirektoratet.

Hvis parterne stadig er utilfredse med Ekspropriationskommissionens afgørelse, kan de rejse sagen ved domstolene senest seks måneder efter.

Kilde: Vejdirektoratet