Hjemmebesøg af lægen er fortid

Der er blevet skåret ned på de praktiserende lægers hjemmebesøg. Dog vil de genopstå i en ny form. På plejehjemmene vil de svageste ældre nu få en ordning med faste praktiserende læger.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Hjemmebesøg af en praktiserende læge er faldet med 20 procent de seneste fem år, viser en ny analyse fra Kommunernes Landsforening. Det skriver Jyllandsposten.

De færre besøg er ikke ligefrem noget, kommunerne er glade for. Næstformanden i Kommunernes Landsforening, borgmester Erik Nielsen (S), siger til Jyllandsposten:

- Sygebesøg kan være med til at hindre unødige indlæggelser for vores fælles patienter, så vi vil godt komme med en appel til lægerne om at prioritere lægebesøg højere, siger han til Jyllandsposten.

Ifølge KL ønsker kommunerne et tættere samarbejde med de praktiserende læger, hvilket kun bliver højere af, at der i fremtiden vil blive flere ældre, og der vil blive flere kronikere og kræftsyge. De praktiserende læger har altid været et regionalt ansvar, og dermed er det også regionerne, der skal forhandle med Praktiserende Lægers Organisation (PLO), og i sidste ende beslutter, hvor der skal ligge en lægepraksis.

Jyllandsposten har udgivet KL-undersøgelsen fra 2014, der viser antal hjemmebesøg pr. 1.000 65-årige og op efter. Undersøgelsen viser, at der har været færrest hjemmebesøg i Ringsted og Guldborgsund Kommuner i 2014. Her har der været mellem 126-250 hjemmebesøg af en praktiserende læge. Flest er der i Sorø, Slagelse, Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuner. Her var der mellem 325-450 hjemmebesøg i 2014 pr. 1.000 borgere på 65 år og op efter,

”Sammen om sundhed”

I KL’s udspil ”Sammen om sundhed”, gør landsforeningen også overvejelser om, at de skal ansætte praktiserende læger for at sikre lægedækningen i landlige områder, hvor der kan være langt mellem husene og mangel på praktiserende læger.

KL har længe ønsket at få en lille flig af ansvaret, så det ikke er regionen, der har det fulde ansvar over de praktiserende læger. De mener, at det er vigtigt at skabe et mere sammenhængende og borgervenligt sundhedsvæsen, hvor borgerne ikke risikerer at blive væk et sted mellem sygehuset og hjemmeplejen og mellem den praktiserende læge og hospitalet.

Faste plejehjemslæger

I den kommende tid bliver forslaget om faste plejehjemslæger afprøvet. Det er et forslag, der netop er blevet forhandlet på plads.

Over de næste fire år vil der blive brugt 100 millioner kroner på at indføre faste plejehjemslæger, som et tilbud til de ældre på plejehjem. I dag beholder de ældre på plejehjemmene deres egne praktiserende læger, men denne ordning er længe blevet kritiseret, fordi beboernes egne læger kan være svære at få fat på, og så har de praktiserende læger ikke tid til at komme ud til de ældre.