Færre ungarbejdere på Sjælland end i Jylland

Mens op til hver fjerde 13-15-årige arbejder i nogle af regionens kommuner, er det færre i resten. Og flest arbejder i de yderligt liggende kommuner.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Unge på landet arbejder mest, skriver Politiken mandag på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. 

Opgørelsen gælder de 13-15-årige, og mens der generelt er mange af de unge vest for Storebælt, der har fritidsarbejde, ser det anderledes ud øst for Storebælt. I Lolland, Guldborgsund, Faxe, Stevns og Odsherred kommuner er det mellem 20 og 24% af de unge, der arbejder, mens det i resten af de 12 kommuner kun er mellem 15 og 19%.

En arbejdsmarkedsforsker har ifølge avisen flere forklaringer på forskellene.

- Nogle steder har der været tradition for at give en hånd med på landet, siger Jonas Felbo-Kolding fera Forskningscenter for Arbejdsmarked- og Organisationsstudier på Københavns Universitet. Han vurderer også, at børnenes behov for en indtægt kan hænge sammen med et generelt lavere indkomstniveau på landet, skriver Politiken.