Færre pædagoger til udsatte børn

De kommuner, der har mange udsatte børn, har også en lav normering i daginstitutionerne. Det viser en ny rapport.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I Lolland og Faxe Kommune er der mange udsatte børn, men det er også her, der er færrest pædagoger i forhold til antallet af børn i daginstitutionerne.

Det skriver Politiken.

En ny rapport lavet for BUPL (fagforeningen for pædagoger) har for første gang kortlagt, hvilke kommuner der både har mange udsatte børn og lave normeringer.

Manglende nærvær i hjemmet og dårlige sprogevner er blot nogle af de ting, som udsatte børn sloges med. Derfor er det også dem, der har allermest brug for, at der er nok pædagoger, der kan tage sig af dem, når de er i vuggestue eller børnehave, siger forskere. Men virkeligheden er en helt anden. 

Under landsgennemsnittet 

Her i vores region er børnene hårdt ramt. Her ligger normeringen i dagsintuitionerne under landsgennemsnittet. Det gælder for eksempel Lolland og Faxe kommune. Disse kommuner har i gennemsnit en normering på 7,3 barn pr. voksen i børnehaven og 4,2 barn i vuggestuen. Landsgennemsnittet for normeringer er 6,6 barn pr. voksen.

Daginstitutionerne er med til at forstærke den sociale ulighed, vurderer Mogens Nygaard Christoffersen, der er børne- og familieforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

- Når de sårbare børn udsættes for en dårlig kvalitet, uddyber man forskellene mellem de sårbare børn og de robuste børn. Det er jo ikke hensigten med de offentlige dagtilbud. De skulle derimod mindske forskellene, så de sårbare børn er på niveau med deres jævnaldrende, siger han til Politiken.

Hårdere for udsatte børn

At udsatte børn ikke får nok opmærksomhed i institutionerne, fordi personalet ikke har tid, rammer dem hårdt.

Det mener Ditte Winther-Lindqvist, der er psykolog og lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet.

- De udsatte børn bliver ramt dobbelt. De børn, som ikke får den tilstrækkelige opmærksomhed og omsorg derhjemme, har endnu mere brug for at få den i dagtilbuddet, siger hun til Politiken.

Kvalitet og normering i daginstitutionerne har især stor betydning for udsatte børns sandsynlighed for at klare sig godt i skolen, og derfor er det et alvorligt problem, vurderer hun.

Af den rapport fremgår det også, at penge spiller ind: Kommuner med høje normeringer har typisk flere penge end kommuner, hvor normeringen er lav. Derfor mener formanden for BUPL, at regeringen bør indføre sociale normeringer eller minimumsnormering, som er et loft for, hvor mange børn der må være per voksen.

Sociale normeringer betyder, at normeringerne skal koncentreres om de institutioner, der enten har mange børn eller har en høj andel af børn fra socioøkonomisk dårligt stillede hjem.