Få overblik over lockoutens konsekvenser i din kommune

Alle elever vil få færre undervisningstimer og mange vil blive sendt hjem. Det viser en rundringning til landsdelens 12 kommuner.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Herunder kan du se, hvad hver kommune har tænkt sig at gøre i forbindelse med lockouten:

Ringsted Kommune
Kommunen har i alt 422 læreransatte fordelt på 8 skoler. Kun 85 af lærerne er tjenestemandsansatte, som altså er dem, der fortsat vil kunne undervise på trods af en lockout.

Ifølge kommunen vil ingen af de otte skoler lukke helt ned, men der vil være dage, hvor nogle klasser slet ikke har undervisning.

Der vil også være skoler, hvor der kun er en enkelt klasse, der kan undervises, fordi de andre klasser har lærere, der er ramt af lockout.

Oplysninger for de enkelte skoler vil blive meldt ud på forældreintra. 

Næstved Kommune
Der er skoler, som vil have meget få lærere på arbejde. For det er kun cirka 20 procent af samtlige lærere på kommunens skoler, der er tjenestemænd.

Hver enkelt skole har orienteret elevernes forældre via skoleintra.

- Vi har ingen skoler, der ikke vil blive berørt, fortæller Aase Schmidt, som er chef for kommunens Center for Uddannelse.

Slagelse Kommune
Cirka 18 procent af de læreransatte på kommunens 20 skoler er tjenestemandsansatte.

Det betyder, at nogle elever vil kunen blive tilbudt få få timer, altså et reduceret skema, mens der er andre der mere eller mindre vil være nødt til at blive hjemme fra skole.

Der vil være nogen, der bliver hårdt ramt – også nogle af de små klasser på nogle skoler. Forældre må prøve at finde noget privat pasning til dem.

Sorø kommune
Cirka 10 procent af de ansatte på kommunens seks skoler er tjenestemænd. Det betyder at meget få timer vil kunne gennemføres.

Da man så kan risikere, at der kun vil dukke få op til undervisningen, har kommunen valgt at aflyse al undervisning, og skolerne vil som udgangspunkt være lukkede.

Der vil dog blive etableret nødpasning af eleverne i 0. til 3. klasse. for de elever, der ikke har mulighed for at blive passet hjemme.

Forældre har fået besked via forældreintra.

Stevns Kommune
Hovedparten af undervisningen bliver aflyst, og alle elever vil opleve at have afbrudte skemaer.

Nogle klasser har ikke tjenstemandsansatte lærere og vil derfor slet ikke kunne få noget undervisning. Her vil forældrene være nødt til at finde alternativ pasning.

Kommunens skolechef, Anton Svendsen opfordrer forældre til at hjælpe hinanden med pasning.

Faxe Kommune
Meget af undervisningen vil blive ramt af lockouten, men det er meget forskelligt fra skole til skole og afdeling til afdeling.

Cirka 22 procent af de læreransatte på kommunens skoler er tjenestemandsansatte, men i nogle afdelinger er der stort set ingen tjenestemænd ansat, så de vil blive hårdt ramt.

Faxe Kommunes uddannelsesdirektør, Thomas eriksen vil dog ikke sætte navne på, hvilke skoler, der vil være hårdest ramt af en lockout, det må forældrene læse fredag på skoleintra.

Han fortæller, at skolerne vil prioritere indskolingen frem for andet, når det gælder tilsyn.

- Men vi går ikke imod KL i forhold til hvad tjenestemændene må sættes til under en konflikt. Vi følger spillereglerne fra KL, pointerer Thomas Eriksen overfor TV2 ØST.

Forældre til skoleelever i Faxe Kommune bliver orienteret om betydningen af lockouten på forældreintra.

Holbæk Kommune
Nødsskemaer er meldt ud på forældreintra.

Ifølge kommunens skole- og uddannelseschef, Marianne Stentebjerg vil det være meget begrænset, hvad skolerne kan tilbyde af undervisning og tilsyn, hvis lærerne lockoutes.

- Vi prioriterer en sammenghængende dag for eleverne. Så med den geografi vi har i kommunen, vil vi ikke indkalde elever til én lektion: De skal kun møde i skole, hvis de har flere sammenhængende timer, fortæller skolechefen.

Odsherred kommune
Det meste af undervisningen kan ikke gennemføres.

Opsyn med elever i skoletiden - ud over den undervisning der gennemføres -  kan kun finde sted i stærkt begrænset omfang for elever fra 0. – 6. klasse, da det kun er skoleledelsen eller lærere uden overnskomst, der må gøre det.

- Men vi er nødt til at tilbyde opsyn med de børn, der har det behov. Vi kan ikke have børn, der er alene hjemme., fortæller Gitte Løvgren, som er direktør i Odsherred Kommune.

Det er dog vigtigt, at de forældre, der har mulighed for alternative pasningsmuligheder bruger dem.

- Men hvis det bliver problematisk, så vil ledende administrativt  personale på fagcentret på kommunen kunne gå ind og hjælpe skolernes personale, fortæller Gitet Løvgren.

Skoleledelsen på den enkelte skole vil på forældreintra informere om, hvilken undervisning der gennemføres.

Kalundborg Kommune
Der er 17 skoler i kommunen. Ud af 600 læreransatte er ca. 85 tjenestemænd, hvilket svarer til 14 procent

Der vil være mange elever, der skal gå hjem på alle skoler. Ingen skoler kan gennemføre normal undervisning.

- Jeg har hørt om én klasse, der kan få fuld undervisning, det er børnehaveklassen på Rørby Skole. Deres lærer er tjenestemæad, fortæller lederen af pædagogisk udviklingscenter, Charlotte Grummesgaard Nielsen

Alle skoler skriver deres egne selvstændige beskeder ud på skoleintra. Nogle skoler lægger konkrete skemaer ud.

- Vi forsøger at give forældrene besked for en uge ad gangen – altså hvordan deres børns skema ser ud i den uge, hvilke timer der er aflyst, fortæller hun.

Vordingborg Kommune
70 ud af 350 ansatte lærere er tjenestemænd. Det svarer til 20. procent. Nogle skoler har tre tjenestemandsansatte, andre har 17-18.

Nogle steder kan det medføre, at en stor del af undervisningen vil blive aflyst, og at forældrene skal finde alternativer.

Ingen skoler vil lukke helt. Det vil kun ske, hvis tjenestemændene bliver syge.

Skolerne forsøger at prioritere undervisningen til de små i indskolingen, og - i det omfang det er muligt - til afgangseleverne, som har afgangsprøver i maj og juni.

Forældre kan gå ind på den enkelte skoles hjemmeside og se, hvad der sker med den klasse, deres barn går i.

Guldborgsund Kommune
Kun 10-20 procent af de læreransatte er tjenestemandsansatte.

- Vi giver forældrene information fredag på skolernes hjemmesider, fortæller undervisningschef, Morten Mygind Jensen.

- Vi vil forsøge at tage hensyn til de mindste elever så godt vi kan, fortæller Morten Mygind Jensen.

Lolland Kommune
Der bliver en del aflysninger af elevernes undervisning.

På en enkelt af kommunens skoler, Fjordskolens Dannelundeafdeling, vil der slet ikke kunne gennemføres undervisning, da der ikke er nogle tjenestemænd ansat her.