DSB hænger på skandaletog

DSB hænger på de skandaleramte IC4 tog. Alt tyder nemlig på, at det praktisk talt er umuligt for DSB, at opsige kontrakten med den italienske leverandør Ansaldo Breda uden at tabe milliarder af kroner.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Det vurderer flere uafhængige kilder tæt på IC4 projektet overfor DR Nyheder.

Samtidig står det nu klart, at væsentlige dele af toget skal bygges helt om, hvis det nogensinde skal komme til at køre tilfredsstillende.

Selv om IC4 skandalen har mere end 10 år på bagen er togene fortsat så fejlbehæftede at flere politikere, herunder den fungerende transportminister, for nylig har luftet tanken om helt at skrotte IC4.

Transportministeriet har bedt eksterne eksperter fra ingeniørfirmaet Atkins om, at vurdere om IC4-togenes tekniske problemer kan løses. Rapporten offentliggøres i løbet af oktober.

Og ifølge DR Nyheders oplysninger vurderer eksperterne, at IC4 kan komme til at køre tilfredsstillende, hvis togets sammenkoblings-system konstrueres helt om.

Det er IC4's avancerede sammenkoblings-system, der er det altoverskyggende problem med IC4 og årsagen til, at statsbanerne ikke sender flere tog på skinner, selv om de er myndighedsgodkendt.

DSB frygter for de konsekvenser den elendigt fungerende sammenkoblingsteknologi vil få for trafikafviklingen, hvis flere IC4 tog skal indsættes i fjerntogstrafikken.

- Når man ikke kan til- og frakoble i daglig drift, har man heller ikke mulighed for at køre ud med et langt tog, som deler sig efterhånden som det når ud til de enkelte banestrækninger, siger adjunkt Alex Landex fra DTU Transport.

IC4 togets sammenkobling er skjult af to automatiske kåber, der skydes tilbage ved sammenkobling. Af sikkerhedsmæssige årsager kan toget kun koble med et andet tog, hvis alle døre ind til passagererne er lukkede.

Problemet er, at en række sensorer i toget meget ofte sender forkerte informationer trådløst til togcomputeren, der dermed tror at togdørene står på åben.

Resultatet er, at togsættene ikke kan sammenkobles før computerfejlen er nulstillet. I praksis betyder de mange elektromekaniske fejl, at det kun er eksperter fra DSB's værksted i Århus der kan sammenkoble IC4.

Den elendigt fungerende sammenkobling udgør et kæmpe problem i den danske intercitytrafik, der netop bygger på tog, der kan til- og frakoble. IC3 togene sammenkobler eksempelvis op til 150 gange dagligt - uden problemer. Derfor skal IC4's avancerede koblingsteknologi bygges om, så det kommer til at ligne det over 20 år gamle koblingssystem fra IC3, erfarer DR Nyheder.

DSB kan ifølge DR Nyheders oplysninger ikke komme ud af kontrakten med leverandøren Ansaldo Breda uden at tabe milliarder - og da statsbanerne forventer 22 millioner flere kunder de næste 12 år, er der et kæmpe behov for at få flere tog på skinner.

Derfor tyder meget på, at IC4 ikke bliver skrottet. Men rollen som IC3's afløser har skandaletoget forlængst udspillet.

- IC4 bliver et supplement til IC3, siger Alex Landex, adjunkt fra DTU Transport.


Nyhedsoverblik