Der mangler læger - stadigvæk

Der mangler 33 læger her i regionen, og det ser kun ud til at blive værre. Hver fjerde læge er nemlig tres år eller over og dermed tæt på pensionsalderen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

 

Ifølge Praktiserende Lægers Organisation er der 33 ubesatte lægestillinger her i regionen. De kommende år kan der blive endnu større mangel på praktiserende læger. For en fjerdedel af lægerne er tres år eller over. Hvis det ikke lykkes at tiltrække nye læger til området, er risikoen at flere patienter vil stå uden fast læge, få længere transporttid til lægen eller at der går længere tid inden, man kan få en lægetid.

- Vi synes det er meget bekymrende at der kommer til at mangle så mange læger i regionen. Der skal helt radikale løsninger til for, at vi kan løse det her problem, siger Mette Møller, der er formand for Praksisudvalget for Praktiserende Læger i region Sjælland.

Trods lægemanglen er det i dag kun få, der står uden praktiserende læge. Det skyldes, at mange læger har taget flere patienter ind, end de er forpligtet til.

Det er Region Sjælland der har ansvaret, for at der er læger nok. Lægemangel her i regionen er langtfra et nyt fænomen - men alligevel er det altså ikke lykkes regionen at skaffe nok praktiserende læger.
- Vi kan ikke tvinge lægerne herud, vi kan kun gøre det attraktivt og det er det, vi prøver, siger Kai Nielsen, formand for Sundheds- og forebyggelsesudvalget i Region Sjælland.

Regionen har blandt andet støttet op om bygningen af lægehuse, ligesom de har været med til at betale ekstra praktisk personale til nogle læger i yderområderne

- Der er gjort en fornuftig indsats hele tiden. Det er selvfølgelig ikke godt nok, når man mangler nogle, men som sagt, så lever vi i et frit land, siger Kai Nielsen.