¨

Danske Bank nedlægger 2000 job

Foto: TV ØST

Både bankledelsen og de ansatte frygter, at personalenedskæringen ikke kan klares ved naturlig afgang.

Danske Bank følger nu trop med fyringer i finansverdenen og nedlægger 2000 job i de danske og udenlandske afdelinger af koncernen over de næste tre år. Det sker som led i en spareplan om at skære omkostningerne med en tiendedel frem til 2014.

- Den nuværende krise, ny regulering og høje finansieringsomkostninger lægger pres på koncernens resultat. For at forbedre indtjeningen har vi derfor skærpet vores fokus på omkostningerne, siger bankens ordførende direktør Peter Straarup.

Koncernen beskæftiger omkring 23.000 ansatte. Og hverken ledelsen selv eller de ansatte føler sig overbevist om, at personalenedskæringen kan ske uden at gribe til regulære fyringer.

- En væsentlig del af den afgang, der skal være, vil blive afklaret ved naturlig afgang. Men vi kan absolut ikke udelukke fyringer, siger Peter Straarup.

De ansatte i Danske Bank siger, at de vil holde ledelsen op på en hensigtserklæring om at undgå regulære fyringer.

- Jeg tør ikke vurdere, om ledelsen kan overholde det. Vi må først se, hvad ledelsen kommer med af yderligere oplysninger, siger formanden for de ansattes personaleorganisation, Steen Lund Olsen.

Han oplyser, at der på forhånd er 500 stillinger i koncernen, hvor folk snart går på pension. Men det er uvist, om folk frivilligt forlader så mange som de øvrige 1500 stillinger af andre grunde, sådan som ledelsen opererer med.

- Normalt er ledelsen meget realistisk i de bud, den kommer med. Men folk holder tilsyneladende mere fast i deres job for tiden på grund af krisen, siger Steen Lund Olsen.

Han siger, at det nu er et hovedanliggende at sørge for, at arbejdsbyrden ikke bliver for stor for de medarbejdere, som bliver tilbage. De ansatte herhjemme vil især også holde øje med, om ledelsen lægger for mange job i it og andre støttefunktioner ud til andre lande med billigere lønomkostninger, siger Steen Lund Olsen.

- Der er nok ikke mange af os, som har været i tvivl om, at vi på sigt ville blive færre. Men det skal helst ske, så vi stadig har en tålelig hverdag, siger han.

Steen Lund Olsen siger, at han ser frem til at få yderligere oplysninger fra ledelsen om fremtidsplanerne.

- Jeg ser frem til at se nogle begrundelser, siger han om ledelsens nedskæringsplaner.

Spareplanen omfatter to milliarder kroner i perioden 2012-2014.

/ritzau/

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App