¨

Aldrig har så mange biler kørt så meget på de danske motorveje

Foto: René Lind

Der bliver ædt asfalt som aldrig før på de danske motorveje, hvor antallet af kørte kilometer bare stiger og stiger. Vi kører langt for at arbejde.

Der bliver ædt asfalt som aldrig før på de danske motorveje, hvor antallet af kørte kilometer bare stiger og stiger.

Alene i år er motorvejstrafikken steget med fire procent, og siden 2007 er der tale om en stigning på 22 procent - svarende til næsten en fjerdedel mere trafik. Det viser en rapport, "Statsvejnettet 2016", fra Vejdirektoratet.

På visse strækninger ser vi nogle længerevarende myldretider og nogle længere kødannelser, end vi så for bare nogle år siden

Niels Tørslev, trafikdirektør i Vejdirektoratet

- Opgørelsen bekræfter det indtryk mange trafikanter nok har fra deres færden på vejnettet, nemlig at trafikken stiger markant på vores motorveje, siger trafikdirektør i Vejdirektoratet, Niels Tørslev.

Der er kommet flere biler

Mens det for 25 år siden var cirka 14 procent af den samlede vejtrafik, der kørte på motorvejene, så er andelen i dag vokset til 32 procent.

Og selv om der de seneste ti år er igangsat en række nye transportprojekter, herunder udbygning af flere motorveje, er udviklingen ikke uden problemer:

- På visse strækninger ser vi nogle længerevarende myldretider og nogle længere kødannelser, end vi så for bare nogle år siden, siger Niels Tørslev.

Det voksende trafik skyldes blandt andet, at der er kommet flere biler. 2016 ser ud til at blive et rekordår med omkring 220.000 solgte biler, hvilket er væsentligt over sidste års salg, som ellers også lå højt.

Flere veluddannede, des mere kørsel

Trængslen skyldes ikke alene en voksende bilpark, men også at de strækninger, der bliver kørt, er blevet længere. Med stigende velstand får flere råd til sommerhus, ligesom en tur til familien i den anden ende af landet er blevet økonomisk overkommelig for flere.

Jo flere veluddannede, des mere kørsel. Et rengøringsjob kan man få tæt på bopælen, mens man må udvide radius, hvis man vil have et specialiseret job

Mogens Vosgerau, professor i transportøkonomi ved Transport DTU

Men især har det betydning, at et generelt voksende uddannelsesniveau betyder, at flere end tidligere arbejder langt væk fra hjemmet, siger professor i transportøkonomi Mogens Vosgerau, Transport DTU.

- Jo flere veluddannede, des mere kørsel. Et rengøringsjob kan man få tæt på bopælen, mens man må udvide radius, hvis man vil have et specialiseret job, siger Mogens Vosgerau.

Det bynære vejnet bliver aflastet

Til de bilister, der bander over, at der er kommet mere trafik på motorvejene, er det ifølge Vejdirektoratet vigtigt at huske, at motorvejene aflaster de øvrige veje.

- Motorvejenes funktion er at flytte trafik væk fra byområder og bynære vejnet, der dermed bliver aflastet, siger trafikdirektør Niels Tørsløv.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App