¨

Adelskov: - Jeg er forundret over, at man vil åbne op for sommerhussalg for udlændinge

Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov (Soc.dem.) er bekymret over udsigten til, at en ny regering vil lave forsøg med at lade udlændinge købe fritidshuse. Foto: TV ØST

Martin Damm (V) er en glad mand, efter at have læst det nye VLAK-regeringsgrundlag. Foto: TV ØST

1 af 2

TV ØST spørger regionens borgmestre om deres holdning til den nye regering. I Odsherred Kommune er borgmesteren bekymret over, at VLAK-regeringen vil åbne op for forsøg med at lade udlændinge købe sommerhuse.

Thomas Adelskov (Soc.dem.), borgmester i Odsherred:

Jeg er forundret over, at man vil åbne op for sommerhussalg til udlændinge

Thomas Adelskov (Soc.dem.), borgmester i Odsherred Kommune

Med 27.000 sommerhuse i Odsherred Kommune er det især den nye regerings planer for sommerhuse og boligskat, der springer i Thomas Adelskovs øjne:

- Jeg er forundret over, at man vil åbne op for sommerhussalg til udlændinge, siger Thomas Adelskov (S) med henvisning til, at der i VLAK-regeringsgrundlaget står, at "man vil undersøge mulighederne for forsøgsvist at undtage særligt udvalgte områder" fra reglen om, at udlændinge ikke må købe sommerhuse i Danmark.

- Det vil jo stille kommuner og borgere skævt, når det kun er nogle sommerhusområder, hvor udlændinge må købe sommerhuse. Og jeg er faktisk slet ikke sikker på, at jeg synes, det er en god idé at ændre på sommerhusreglen, sige Odsherreds borgmester til TV ØST.

Han frygter, hvad det vil betyde for eksempelvis detailhandlen i Odsherred, hvis det er tyskere, der ejer sommerhusene. 

- For de kommer måske kun herop i sommerferien. Det vil jo gå ud over handlen i vores detailbutikker. De sommerhusejere, vi har i dag, kommer jo også i weekender og i andre ferier, siger han.

Borgmesteren er også bekymret over VLAK-regeringens planer for boligskatterne. Her står bl.a., at man fortsat vil fastfryse beskatningsgrundlaget for boligejernes grundskyld.

- Sidste år blev vi som kommune kompenseret for boligskattestoppet, altså at grundskylden blev fastfrosset. En del af vores sommerhuse ligger i den høje ende, så hvis vi pludselig ikke bliver kompenseret mere, vil det virkelig gøre ondt på kommunekassen.

Søren Kjærsgaard (Venstre), borgmester i Holbæk

I Holbæk håber borgmesteren, at en ny trekløverregering vil skabe mere stabile løsninger for Danmark.

- Det har været svært for Venstre-regeringen at skaffe de nødvendige 90 mandater til at få flertal for sine forslag. Det kan man jo håbe bliver nemmere nu, hvor der er tre partier i regeringen, siger Søren Kjærsgaard til TV ØST. 

Han hæfter sig især ved  den nye regerings hensigt om at lade landets frikommuner få udstrakt frihed til at afprøve nye og mere effektive metoder. Ifølge regeringsgrundlaget vil V, LA og K tage initiativ til at etablere flere frikommuneforsøg fra 2018 og frem.

- Jeg er glad for, at de vil styrke frikommuneforsøget, for det er vi en del af. I det hele taget virker det til, at kommunerne har en central rolle i en videreudvikling af Danmark, og det er positivt, synes jeg, siger Holbæks borgmester.

 

Det virker til, at kommunerne har en central rolle i en videreudvikling af Danmark, og det er positivt, synes jeg

Søren Kjærsgaard (Venstre), borgmester i Holbæk om regeringsgrundlaget.

Borgmesteren hæfter sig desuden ved, at både en motorvej til Kalundborg og en elektrificering af Nordvestbanen bliver nævnt i regeringsgrundlaget.

- Det er meget positivt for vores område. Begge var også nævnt i Venstre-regeringens 2025-plan, og jo flere gange det er med i en plan, jo mere bliver partierne forpligtet til at føre det ud i livet, mener Søren Kjærsgaard.

 

Henrik Hvidesten (Venstre), borgmester i Ringsted

- Den nye trekløverregering siger, at den vil have vækst og udvikling i hele Danmark, og at den vil flytte flere statslige arbejdspladser ud i landet. Det er både godt for vores region og for hele Danmark, siger Henrik Hvidesten (Venstre) til TV ØST.

Ringsted-borgmesteren fortæller, at han også er glad for at læse i regeringsgrundlaget, at de tre partier vil arbejde videre med at liberalisere planloven.

Ringsted Kommune har nemlig haft en helt konkret sag, hvor den nuværende planlov har spændt ben.

- Vi har en jagtbutik, Hubertushuset, som gerne vil udvide, men pga beliggenheden og de varer, de sælger, så var det ikke muligt at give tilladelsen indenfor planloven, siger Henrik Hvidesten.

 

Holger Schou Rasmussen (Soc.dem.), borgmester i Lolland Kommune

Borgmesterne på Lolland kalder det positivt, at den nye trekløverregeirng vil flytte flere statslige arbejdspladser ud i landet.

- Jeg håber også, planerne involverer Lolland denne gang, siger Holger Schou Rasmussen (Soc.dem.).

Ligesom sin borgmesterkollega i Guldborgsund Komunne, er Holger Schou Rasmussen (Soc.dem.) også positivt indstillet overfor et forsøg med at lade udlændinge købe fritidshuse i nogle områder af Danmark.

- Det er lidt omtåget, hvordan det skal foregå, men som udgangspunkt er vi klar til at prøve det af her på Lolland, siger han.

 

Hvem skal betale? Det får vi brug for nogle svar på

Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune om regeringsgrundlaget.

 

Den socialdemokratiske borgmester mener dog, at der er lidt for mange hensigtserklæringer i regeringsgrundlaget og ikke står så meget konkret om, hvordan og hvorledes det skal gennemføres.

- Hvem skal betale? Det får vi brug for nogle svar på, siger Holger Schou Rasmussen til TV ØST.

 

Knud Larsen (Venstre), borgmester i Vordingborg

- Jeg er glad for, at man sætter fokus på vækst og udvikling i HELE Danmark, siger Knud Larsen (Venstre).

Han bider bl.a. mærke i, at den nye trekløverregering vil flytte flere statslige arbejdspladser ud i landet.

- Vi har en stående tilgodeseddel her i Vordingborg, efter de flyttede mange af vores soldater til Aalborg i forbindelse med forliget om kasernerne, siger borgmesteren til TV ØST.

For selvom Hjemmeværnskommandoen rykkede ind på kasernen i Vordingborg, fylder de ikke alle pladserne ud for DANILOG, som var der før.

Knud Larsen hæfter sig deuden ved den nye regerings hensigtserklæringer om at mobil- og bredbåndsdækningen skal forbedres, og at planloven skal moderniseres, så "kommuner, erhvervsliv og borgere får bedre rammer for at udvikle byer, boliger og virksomheder til gavn for hele Danmark".

- Vi har for eksempel haft problemer med reglerne om, hvor højt, man må bygge i et industrikvarter her i byen, så der vil det være rigtig godt, hvis planloven laves om, siger Knud Larsen til TV ØST.

 

Gert Jørgensen (Kons.), borgmester i Sorø

- Det er rigtig positivt, at blå blok nu står fælles om et borgerligt/liberalt regeringsgrundlag, siger en glad, konservativ borgmester i Sorø.

Han hæfter sig især ved regeringsgrundlagets planer for erhvervslivet.

VLAK-regeringen skriver bl.a., at "den vil lette erhvervslivets byrder fra regulering" med 6 mia. kr. frem mod 2025.

- Det er vi glade for i Sorø Kommune. For det vil give jobs og dermed gøre det nemmere at få folk ud af forsørgelse, siger Gert Jørgensen (Kons.) til TV ØST.

Han fortæller, at Sorø Kommune er kåret til Region Sjællands mest erhvervsvenlige kommune i år.

- Vi kan jo se, at ved at gøre det nemmere at drive virksomhed her i kommunen, så er erhvervslivet også mere samarbejdsvillige med os, og det gør det nemmere at få f.eks. flygtninge ud i job og akrtivering, siger Sorøs borgmester til TV ØST. 

På spørgsmålet om, hvorvidt borgmesteren har hæftet sig ved noget i regeringsgrundlaget, der ikke er positivt set med Sorø-briller, siger han:

- Nej, jeg synes, det ser fornuftigt ud både på det retspolitiske, udlændingepolitikken, uddannelsesområdet og social- og sundhedsområdet.

 

Mogens Haugaard (Venstre), borgmester i Stevns Kommune:

- Jeg er ked af, at hans Christian Schmidt stopper som transportminister, siger Mogens Haugaard (Venstre).

I den nye VLAK-regering hedder transportministeren Ole Birk Olesen (Liberal Alliance).

Jeg er ked af, at Hans Christian Schmidt stopper som transportminister.

Mogens Haugaard (Venstre), borgmester i Stevns Kommune

- Vi har været i en god dialog med Hans Christian Schmidt om en ny tilkobling til Sydmotorvejen fra Stevns og også om vores udfordringer med de takster, Movia har indført, og som gør det dyrere for vores bus- og togpendlere at komme ind til København, siger Stevns-borgmesteren.

- Jeg håber selvfølgelig, at vi får et lige så godt samarbejde med den nye minister. Jeg skriver et brev til ham i dag i håb om, at vi kan fortsætte dialogen om de udfordringer, vi har her på Stevns.

Mogens Haugaard (Venstre) hæfter sig i øvrigt ved regeringens strategi for turismeudvikling, som bl.a. går ud på at modernisere planloven og arbejde for bedre mobil- og bredbåndsdækning.

 

John Brædder (Guldborgsundlisten), borgmester i Guldborgsund Kommune:

Han hæfter sig især ved VLAK-regeringens planer om at lave et forsøg med at lade udlændinge købe sommerhuse i udvalgte områder i Danmark.

- Det er rigtig positivt. Det ser jeg gerne bliver afprøvet hernede på Lolland-Falster, siger John Brædder (Guldborgsundlisten) til TV ØST.

Ifølge borgmesteren er der cirka 1000 sommerhuse til salg i Marielyst på Falster og derudover 1200 grunde, som vil kunne bebygges.

Jeg tror, det vil kunne give flere arbejdspladser og øge turismen

John Brædder (Guldborgsundlisten), borgmester i Guldborgsund om regeringens planer om at lade udlændinge købe fritidshuse i udvalgte områder.

- Det vil være et plus for Guldborgsund Kommune, hvis vi kan få solgt nogle af de her sommerhuse og grunde. Jeg tror, det vil kunne give flere arbejdspladser og øge turismen, siger John Brædder.

Borgmesteren har på nuværende tidspunkt ikke været igennem hele regeringsgrundlaget, men hæfter sig desuden ved planerne om at tilføre 500 mio. kr. til at løfte de svageste elever i Folkeskolen.

- Jeg ser frem til at se, hvordan de vil bruge de penge, siger han til TV ØST.

 

Martin Damm (Venstre), borgmester i Kalundborg:

- Solen skinner i Kalundborg i dag, siger Martin Damm (V) med begejstring i stemmen.

Han hæfter sig ved, at den nye regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative både nævner en motorvej til Kalundborg og en elektrificering af Nordvestbanen i sit regeringsgrundlag.

- Alt det generelle i grundlaget har jo også betydning for os i Kalundborg, men de to ting er virkelig positive set med Kalundborgbriller, siger borgmesteren.

- De to ting var også med i Venstre-regeringens 2025-plan, men det, at de to andre partier også bakker op om det, betyder bare, at planerne  nu står stærkere. 

Martin Damm (V) fortæller, at der er mange, der har arbejdet for en motorvej til Kalundborg i mange år, men nu kan borgmesteren næsten dufte asfalten:

- Nu står vi nærmest forrest til indgangen til de infrastrukturprojekter, der skal investeres i. Vi kan faktisk ikke få en bedre plads i køen. Så er vi bare afhængige af, at der bliver lukket op. siger Kalundborg-borgmesteren til TV ØST.

 

Artiklen opdateres løbende med reaktioner fra andre af landsdelens borgmestre i takt med at vi får fat i dem.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App