¨

17 "knaldgode" anbefalinger skal give liv til affolkede landsbyer

17 anbefalinger skal sikre landsbyernes overlevelse i fremtiden. Foto: Anders Garde - TV ØST

Erhvervsminister Brian Mikkelsen ser en lys fremtid for landsbyerne, efter han i dag modtog 17 anbefalinger fra Udvalget for Levedygtige Landsbyer.

På et pressemøde i Nyrup ved Sorø i dag blev erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) præsenteret for 17 anbefalinger fra Udvalget for Levedygtige Landsbyer, som ministeren selv nedsatte sidste år.

Jeg synes, vi skal se det som en investering i fremtiden, hvor vi undgår, at Danmark knækker over, og vi får en skæv udvikling mellem land og by.

Jens Kr. A. Møller, formand for Udvalget for Levedygtige Landsbyer

- Jeg synes, det er 17 knaldgode anbefalinger, siger Brian Mikkelsen (K).

Udvalget for Levedygtige Landsbyer har været på besøg i flere landsbyer rundt om i landet for at samle inspiration til de anbefalinger, der nu er landet hos erhvervsministeren. Formålet med udvalgets arbejde var at finde løsninger på et stigende problem med affolkede landsbyer. 

- Det er nødvendigt, at udviklingen bliver vendt. Ellers risikerer vi at stå med nogle landsbyer, hvor udviklingen er løbet så langt, at man ikke kan rette op på det igen, siger formand for udvalget, Jens Kr. A. Møller, som desuden er adm. direktør i DLR Kredit. Han overrakte i dag udvalgets anbefalinger til ministeren hos Nyrup Installation i Nyrup.

Faldefærdige huse skræmmer folk væk

I vores område har Horslunde og Vallekilde bidraget til den endelige rapport. Begge byer har prøvet at være Årets Landsby og har på forskellig vis gjort landsbylivet attraktivt. 

Læs også Vallekilde kåret som Årets Landsby 2017

Blandt andet blev Vallekilde sidste år kåret som årets landsby, blandt andet på grund af deres digitale initiativer som eksempelvis en Facebook-gruppe, der fungerer som en grejbank for byens borgere. Initiativer som styrker fællesskabet.

Og det er en af de 17 anbefalinger, at fællesskabet skal styrkes. Derudover lyder en af anbefalingerne blandt andet også på styrket indsats til nedrivning og istandsættelse af boliger.

- Hvis man ikke får revet de gamle og faldefærdige boliger ned, vil der opstå et forfald, som gør, at presset på at flytte væk stiger, og lysten til at flytte til vil blive reduceret. Jeg synes, vi skal se det som en investering i fremtiden, hvor vi undgår, at Danmark knækker over, og vi får en skæv udvikling mellem land og by, siger udvalgets formand Jens Kr. A. Møller. 

En levedygtig landsby har: 

 1. Et attraktivt nærmiljø med tidssvarende boliger, en tilpasset bygningsmasse samt adgang til landskab og natur
 2. Nærhed til offentlig og privat service
 3. Tilgængelighed til beskæftigelse og gode muligheder for etablering af virksomhed
 4. Social og kulturel sammenhængskraft

Skal omstille sig til ny virkelighed

Det kommer ifølge udvalget til at kræve en indsats på kommunalt niveau, men borgerne i landsbyerne skal også hjælpe til. 

- Mange landsbyer skal omstille sig til den virkelighed, vi har i dag. Det er formentlig landsbyer med lidt færre indbyggere, end vi har i dag, men med et fællesskab, et liv, en åbenhed og en natur, som gør den attraktiv at leve og bo i. Men vi skal også sikre, at der er de nødvendige tilbud af offentlig service, af privat service og tilgængelighed til arbejdsmarkedet, siger Jens Kr. A. Møller.

Og her er erhvervsministeren helt enig:

- Der er en tendens til, at vi godt vil have mere fred og ro, og sammen med teknologien og digitalisering er det landsbyernes overlevelsesmuligheder lige nu, siger Brian Mikkelsen.

Sprænger budgettet

Udvalget havde fået til opgave at komme med forslag, der holdt sig inden for de eksisterende økonomiske rammer, men udvalget anbefaler blandt andet, at Pulje til landsbyfornyelse forlænges og forøges fra år 2019 til minimum 330 mio. kr. årligt i en ti­årig periode. 

- Jeg synes ikke, det er så mange penge, når man ser på, hvad der ellers er brugt af penge på tilsvarende at gøre noget ved bygninger i de københavnske brokvarterer, siger Jens Kr. A. Møller.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen var glad for at få overrakt udvalgets anbefalinger. 

- De her anbefalinger vil sikre, at landsbyerne vil få det endnu bedre, siger han og understreger, at landsbyerne er en vigtig del af vores historie og kultur, og derfor bør det prioriteres at bevare dem, siger han. 

Her er de 17 anbefalinger:

 1. Strategisk planlægning af kommunens landområder og landsbyer
 2. Vurdering af de enkelte landsbyer og landområder med henblik på at sikre en differentieret og målrettet udvikling
 3. Særlig indsats i udpegede rekonstruktionsområder
 4. Styrket indsats til nedrivning og istandsættelse af boligmassen
 5. BoligJobordningen udvides til at omfatte nedrivning i landzonerne
 6. Nye finansieringsformer til at tilpasse bygningsmassen
 7. Mulighed for at omplacere boliger i det åbne land
 8. Et tilpasset og mere varieret boligudbud
 9. Øget tilgængelighed til landskab og natur
 10. En mere langsigtet planlægning af de nære offentlige servicetilbud 
 11. Nye kollektive trafikløsninger
 12. Samlokalisering af faciliteter og aktiviteter
 13. Bedre digital infrastruktur
 14. Erhvervsudvikling med fokus på stedbundne potentialer
 15. Bedre tilgængelighed til arbejdsmarkedet
 16. Tættere dialog og samarbejde mellem kommune og lokalsamfund
 17. Mere fokus på faciliteter og aktiviteter, der samler landbysamfundene
Her kan du se udvalgets anbefalinger i udvidet form.


Kilde: Erhvervsministeriet.dk

Læs også Minister ser gylden fremtid for affolkede landsbyer

 

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App