Odderne kommer - i fremgang både på Sjælland og Lolland

Trafikdræbte oddere og DNA-spor giver forskere grund til at tro, at bestanden af oddere i det østlige Danmark er i fremgang.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Odderen er tilsyneladende på vej frem på både Sjælland og Lolland.

Fra 2019 til 2020 er der nemlig fundet i alt fire døde oddere på Lolland samt på Syd- og Vestsjælland. Samtidig afslører DNA-spor fra ekskrementer og optagelser fra vildtkameraer, at odderen færdes i områderne.

Fundene er blevet opgjort i forbindelse med et nyt forskningsprojekt, der undersøger, hvordan odderne i det østlige Danmark er beslægtede med oddere i Jylland, Fyn, Sverige og Tyskland. I projektet afdækkes det derfor også, hvor i Østdanmark odderen befinder sig, da man egentlig troede, at odderne på Sjælland og Lolland-Falster var udryddet i 1980’erne på nær en lille bestand i Nordvestsjælland.

Det oplyser DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, der onsdag har offentliggjort et notat, der kortlægger de nye odderfund i Østdanmark.

quote Vi ser, at der pludselig popper oddere op nede på Lolland, og at der også har været trafikdræbte oddere på Sydsjælland

Morten Elmeros, seniorrådgiver hos DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

- Vi ser, at der pludselig popper oddere op nede på Lolland, og at der også har været trafikdræbte oddere på Sydsjælland. Det overrasker os, for der er jo forholdsvis langt ned til Lolland fra Nordvestsjælland, og selvom oddere godt kan bevæge sig langt, så havde vi nok forventet en mere regelmæssig spredning fra området, siger Morten Elmeros, seniorrådgiver hos DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus universitet, til TV2 ØST.

Lille bestand i det østlige Danmark

Odderen er under overvågning, fordi den er på et habitatdirektiv fra EU, der betyder, at den skal beskyttes, så bestandene holdes oppe i Danmark og i resten af EU. I Jylland og på Fyn lever odderen i bedste velgående, men det har haltet gevaldigt efter med at få odderbestanden op på Sjælland. Derfor er det også glædeligt, at der inden for de sidste par år er fundet spor af oddere flere forskellige steder på Sjælland og på Lolland.

- Det er tilfældige fund. Normalt overvåges odderen hver sjette år i Danmark, hvor man går ud i hele landet og kigger efter ekskrementer. Men for lidt over et år siden var der så en lodsejer, der sendte os nogle billeder med oddere på Lolland, og det kom meget bag på os, fordi det var næsten det sidste sted, vi havde regnet med, at den ville være, siger Morten Elmeros.

Læs også
Oddere har indtaget Lolland for første gang i fem årtier
Læs også
Oddere har indtaget Lolland for første gang i fem årtier

Optagelserne fra vildtkameraet på Lolland viser, at der har været oddere i det samme område på Lolland i over et år. Derudover er der i 2019 blevet indleveret en trafikdræbt odder fra Holmegårdsmose nordøst for Næstved, og i 2020 blev der fundet en død odder ved Bromølle i Åmosen på Vestsjælland. Sidste år blev der også fundet to trafikdræbte oddere ved Sakskøbing på Lolland.

- Det er jo lidt ærgerligt, at det første tegn vi ser på, at der er oddere på Sjælland, det er en død odder. Man skulle jo gerne passe på dem, inden de begynder at poppe op døde, siger Morten Elmeros.

Tiltag kan øge odder-bestand 

Ifølge Morten Elmeros er en simpel metode til at undgå trafikdræbte oddere at sørge for, at odderne kan krydse under de større veje, i stedet for at skulle over. Det kan blandt andet gøres ved at etablere det, der kaldes faunapassager under vejene.

- Det har man faktisk gjort meget systematisk i Jylland, og jeg ved, at kommunerne på Sjælland også følger op på det. Det er en måde at sikre sig, at vi i hvert fald ikke slår de få oddere ihjel, der er tilbage på Sjælland, og det er en god start, siger han.

Ved at etablere faunapassager under vejene, kan uheld med trafikdræbte oddere reduceres. (Arkivfoto).
Ved at etablere faunapassager under vejene, kan uheld med trafikdræbte oddere reduceres. (Arkivfoto).

Man kan også sørge for at lade vandløbene og søerne være så naturlige som mulige, så der er gode levesteder for odderne på Sjælland. Her peger Morten Elmeros blandt andet på Susåsystemet, der lever op til det landskab, som oddere foretrækker.

- Men de skal jo lige finde derned først, understreger han.

Ud fra de døde odderfund, opgørelser over ekskrementer med odder-DNA samt optagelser fra vildtkameraer på Lolland har forskerne lavet et kort over de seneste års odderfund i det østlige Danmark.


Nyhedsoverblik