Lærerformand: Inklusionsbesvær er årsag til lærerflugt

Mange lærere er uden læreruddannelse. Et problem, mener lærerforening, der ønsker at se på inklusionsopgaven.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Andelen af lærere i folkeskolen, der har taget en læreruddannelse, svinder ind.

Årsagen til det er i høj grad den meget svære opgave med også at få inkluderet børn med diverse udfordringer i klasserne. Det mener Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.

- Hvis vi skal ændre på det her, skal vi kunne løse inklusionsopgaven langt bedre end i dag. Det er hovedgrunden til, at mange lærere forlader folkeskolen, og at mange lærere med læreruddannelse lader være med at søge ind i folkeskolen.

- Den opgave er for voldsom, for stor og for kompliceret at stå med alene, siger han.

Kommentaren falder, efter at en analyse fra Danmarks Lærerforening og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har vist, at godt hver tredje nyansatte i skoleåret 2020/2021 ikke havde en læreruddannelse.

Analysen medtager også vikarer, som har arbejdet mindst 80 timer på en måned.

Stort problem i folkeskolen

Analysen er med til at understrege et billede gennem flere år af, at færre af de voksne foran tavlerne i klasselokalerne har taget en læreruddannelse.

Alligevel er der ikke umiddelbart for få uddannede lærere ifølge Gordon Ørskov Madsen.

- Vi har ikke lærermangel i Danmark, men vi har lærermangel i folkeskolen, siger han.

Læs også
Her dumper flest elever til eksamen - fejlslagen inklusion og dårlig økonomi får skylden
Læs også
Her dumper flest elever til eksamen - fejlslagen inklusion og dårlig økonomi får skylden

Ifølge ham er der 28.000 læreruddannede, som arbejder med andet end lærergerningen i folkeskolen.

Mange af dem har tidligere været lærere, men især opgaven med at inkludere børn med særlige behov i de almindelige klasser kan ifølge Gordon Ørskov Madsen være voldsomt svær og er den primære årsag til lærernes flugt fra faget.

Lærerformand: - Inklusionsopgaven skal løses først

Skal der hentes flere lærere til folkeskolen, skal der sættes ind på flere punkter, mener lærerformanden. Inklusionsopgaven skal ifølge ham løses først, og han ved, hvor han selv ville starte:

- Der skal være to lærere i klassen i hovedparten af undervisningstimerne.

- Der skal være lærere med specialpædagogisk viden på skolerne, så undervisningen bliver støttet, så lærerne ikke står alene med hele den kæmpestore opgave, det er at undervise 26 elever alene, hvor nogle elever har diagnoser, siger han.

Læs også
Støj og uro plager skole - skaber problemer for børnenes trivsel
Læs også
Støj og uro plager skole - skaber problemer for børnenes trivsel

Derudover mener han, at lærerne skal have bedre mulighed for efter- og videreuddannelse.

Da valget til Folketinget blev udskrevet, var der en analyse af inklusionsudfordringen i skolerne i gang. Den opgave fortsætter ifølge lærerformanden, når der er dannet en ny regering, og nye ordførere er udpeget.


Nyhedsoverblik