Her kan du støde på asbest i dit hjem

Mange udsætter sig selv for alvorlig sundhedsrisiko, når de går i gang med at renovere, uden at være klar over, hvor asbest har været brugt.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Det er 38 år siden, at brugen af asbest i dansk byggeri blev forbudt. Men i dag findes det sundhedsskadelige materiale stadig i et stort antal bygninger.

Herunder også mange private boliger.

quote Asbest er egentlig et godt byggemateriale, men det har også vist sig svært sundhedsskadeligt

Tine R. Sode, fagekspert, Videncentret Bolius

Det fortæller Mike Mathiesen, der er tilsynsførende med speciale i asbest ved Arbejdstilsynet.

- Folk ved ofte godt, at der kan være asbest i taget, men at det også findes i fliseklæb bag klinkerne på badeværelset kommer ofte som et chok for folk, siger han og tilføjer:

- Det er brugt i en lang række bygningsmaterialer som tagpap, fliseklæb, puds, linoleumsgulve, og det har også været brugt at støbe i beton, så det er simpelthen alle steder.

Mike Mathiesen har her fremhævet fem af de asbestkilder, som han oplever oftest overrasker folk:

Foto: Grafik: Nick Abildgaard - TV2 ØST

Asbest blev forbudt at bruge i Danmark i 1986, men blev brugt helt indtil 1990.

Hvad er asbest?

  • Asbest er et naturligt forekommende mineral, som tidligere var meget anvendt i især byggematerialer og til isolering.

  • Det blev forbudt at bruge i 1986.

  • Asbest har været brugt i en lang række bygningsmaterialer til især gulv-, væg-, loft- og tagplader.

  • Asbest er dokumenteret som årsag til kræft i lunger, strube og æggestokke, og i specielle celler i hinder omkring lunger, bughule og hjerte.

  • Det er skønnet, at  over 300 personer i Danmark hvert år får kræft, fordi de har indåndet asbeststøv.

  • Det er dokumenteret, at lungehindekræft alene skyldes asbest, hvor der har været en stigning over årene.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

Asbest blev indført i byggeriet i 1930'erne, og særligt i 60'erne og 70'erne med de store byggeboom blev asbest anvendt mange steder.

Det fortæller Tine R. Sode fagekspert i bygningsfysik og byggeteknik ved Videncentret Bolius.

quote Vi kalder asbest for den skjulte dræber. Desværre er der hvert år stadig danskere, der bliver syge eller dør af asbestrelaterede sygdomme

Mike Mathiesen, tilsynsførende , Arbejdstilsynet

- Mange parcelhuse i Danmark har eternittage med asbest, og det har vi været bekendte med, men det, som vi måske ikke har været bekendte med, er at asbest er brugt i isolering af rør og i stor grad i fliseklæb fra 1960 og frem, siger hun og tilføjer:

- Asbest er egentlig et godt byggemateriale, som er nemt at bruge, men det har også vist sig svært sundhedsskadeligt.

Ifølge Danmarks Statistik findes der godt 177.000 boliger i Vest- og Sydsjælland, der er opført før 1990, hvilket svarer til 85,2 procent af boligmassen i regionen.

Bor man i et hus fra før 1990, skal man dog som udgangspunkt ikke være nervøs.

- Asbest er ikke giftigt som sådan, men når det nedbrydes – så har det vist sig svært sundhedsskadeligt, siger Tine R. Sode.

Tine R. Sode er fagekspert i bygningsfysik og byggeteknik ved Videncentret Bolius.
Tine R. Sode er fagekspert i bygningsfysik og byggeteknik ved Videncentret Bolius. Foto: Videncentret Bolius

Hun peger på, at asbest navnlig i de senere år er kommet i fokus, fordi man er blevet klar over, hvor farligt materialet kan være.

Blandt andet er asbest ifølge forskning udpeget som eneste, kendte årsag til kræft i lungehinden, oplyser Kræftens Bekæmpelse.

300 kræfttilfælde om året

Mike Mathiesen er enig.

- Det er ikke farligt, så længe man ikke borer eller brækker i det, forklarer han og tilføjer:

- Det er først når man eksempelvis skal renovere og brække noget ned, der kan blive frigjort asbestfibre.

- Har du viden om, at du har asbest i din bolig, har du ifølge Arbejdstilsynet pligt til at oplyse det til de håndværkere, der skal renovere din bolig, så de kan beskytte sig, siger Mike Mathiesen, der er tilsynsførende med speciale i asbest ved Arbejdstilsynet.
- Har du viden om, at du har asbest i din bolig, har du ifølge Arbejdstilsynet pligt til at oplyse det til de håndværkere, der skal renovere din bolig, så de kan beskytte sig, siger Mike Mathiesen, der er tilsynsførende med speciale i asbest ved Arbejdstilsynet. Foto: Arbejdstilsynet

Men her er der også rigtig god grund til at tage sig i agt.

- Det kan være farligt, hvis du har brækket noget ned, hvor der er asbest. Så kan der være risiko for, at asbesten frigøres som støv, og dermed er der risiko for, at du indånder asbeststøvet, og det kan du i værste fald blive alvorligt syg af, siger Mike Mathiesen.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse får 150 mennesker hvert år konstateret lungehindekræft, som ifølge forskning alene skyldes indånding af asbestfibre.

quote Få altid lavet en forundersøgelse, der viser, om der er asbest i byggematerialet

Mike Mathiesen, tilsynsførende , Arbejdstilsynet

I modsætning til de øvrige nordiske lande, er antallet af sygdomstilfælde med lungehindekræft stigende.

Ud over kræft i lungehinderne kan asbest forårsage kræft i lunger, strube og æggestokke. Det skønnes ifølge Kræftens Bekæmpelse, at over 300 personer i Danmark hvert år får kræft, fordi de har indåndet asbeststøv.

Fokus på asbest

For at gøre boligejere og håndværkere opmærksomme på asbesten har Arbejdstilsynet netop lanceret en kampagne, der skal udbrede kendskabet til, hvor man kan møde materialet.

- Vi kalder asbest for den skjulte dræber. Desværre er der hvert år stadig danskere, der bliver syge eller dør af asbestrelaterede sygdomme som fx lungehindekræft, fordi de 30-40 år tidligere i deres liv har været udsat for asbeststøv,  forklarer Mike Mathiesen.

Samtidig bliver mange af de huse, hvor asbest i stor grad er anevendt i disse år renoveret.

Det samlede tagareal med asbest i Vest- og Sydsjælland udgør 28,8 millioner kvadratmeter, svarende til 37 procent af det samlede tagfladeareal i regionen.
Det samlede tagareal med asbest i Vest- og Sydsjælland udgør 28,8 millioner kvadratmeter, svarende til 37 procent af det samlede tagfladeareal i regionen. Foto: Anders Tvevad/Biofoto/Ritzau Scanpix

Ifølge Mike Mathiesen er det dog nemt at gøre noget, hvis man støder på asbest i sit hus.

- Få altid lavet en forundersøgelse, der viser, om der er asbest i byggematerialet, hvis du skal renovere eller reparere en bolig, der er opført før 1990. Det er ikke nødvendigvis dyrt set i forhold til konsekvensen af at få spredt asbestfibre ud i hele ens bolig, siger han og tilføjer:

- Du bør ikke selv fjerne asbesten, da det kræver specialiseret viden at gøre det på en forsvarlig og sikker måde. Få i stedet hjælp fra professionelle firmaer, der har personer uddannet til at fjerne asbesten.

Søger man råd om asbest er det også muligt at finde info på hjemmesiden www.asbest-huset.dk.


Nyhedsoverblik