Grillsæsonen er startet - men pas på brandfaren

Hvert år er der flere hundrede brande forsaget af grill, bål og aske. Få gode råd til at tænde op i grillen her.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Kalenderen siger officielt sommer og med det følger ofte lange sommeraftener og mad på grillen. 

Det er dog ikke helt ufarligt at tænde op i grillen. I gennemsnit har brandvæsnet hvert år de seneste fem år måtte rykke ud til 290 brande på grund af enten en grill, et bål eller bortkastet aske.

Derfor kommer Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen nu med nogle gode råd til, hvordan man kan sikre sig en god grillaften uden uheld og besøg fra brandvæsnet. 

Læs også
Naturen er knastør - se hvor hurtigt det kan gå helt galt
Læs også
Naturen er knastør - se hvor hurtigt det kan gå helt galt

En af de første ting, man skal være opmærksom på er asken. En af de helt store brandårsager er nemlig, at man efter brug af grillen ikke får kastet asken bort på en forsvarlig måde. 

- Vi ser desværre et mønster, når det drejer sig om brande i forbindelse med grill og bål. Grillen eller bålfadet bliver placeret for tæt på brændbart materiale, og der bliver brugt forkert optænding. Herudover får en del ikke slukket asken og kulresterne ordentligt, inden de smides ud, siger Kenny Dramshøj Christensen, der er forebyggelsesekspert hos Danske Beredskaber,  i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Det kan tage over et døgn, før aske og kulrester er helt kolde og kan smides i affaldsbeholderen.

I gennemsnit måtte brandvæsnet rykke ud til cirka tre brande i hver kommune på landsplan sidste år. Flest var der i Holbæk Kommune med fem brandudrykninger, færrest i Vordingborg og Ringsted Kommuner med nul brande, som brandvæsnet måtte rykke ud til. I gennemsnit lå kommunerne i regionen på 3,7 brande, altså en anelse højere end landsgennemsnittet.

Fem gode råd til brug af grill og bål

- Brug aldrig brandfarlige væsker, når du griller og tænder bål – det er sikrest at tænde op med grillstarter eller optændingsblokke.

- Grill kun udendørs – ved brug af grill f.eks. i en udestue er der fare for kulilteforgiftning, som er livsfarlig.

- Hav altid vand i nærheden – så kan du nemt slukke, hvis en glød får fat i tørt buskads, dugen på bordet eller andet brændbart, og du kan køle huden, hvis du bliver forbrændt. Det er også en god idé at nedkøle din grillstarter efter brug.

- Placer grillen eller bålet i sikker afstand og på et stabilt underlag – generelt er det vigtigt at holde afstand til tørre planter, bygninger og andet, der kan brænde.

- Aske og kulrester skal være helt kolde, før du smider dem ud eller forlader bålpladsen - det kan tage over et døgn, før asken og kulresterne er kolde, og der ikke er gløder tilbage.

Kilde: Danske Beredskaber

Pas på med tændvæsken

Det kan måske være fristende at tænde op i grillen ved hjælp af tændvæske.

Det kan være den hurtige vej, men absolut ikke den mest sikre. Derfor anbefaler Danske Beredskaber, at man aldrig anvender tændvæske, når der skal tændes op i grillen. 

- Vi har i tidens løb set flere alvorlige ulykker, når der er brugt brandfarlige væsker som for eksempel tændvæske. Det kan udvikle sig til eksplosionsulykker, hvor der kan ske alvorlige forbrændinger - drop de brandfarlige væsker, når du griller. Det er simpelthen for farligt, siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert hos Beredskabsstyrelsen, i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Forbrændingsskader er desværre også nogle af de ulykker, der sker i forbindelse med bål og grill. Bruger du en engangsgrill på stranden, så vær særligt opmærksom på, at sandet under grillen bliver meget varmt. Derfor er det vigtigt at afkøle sandet, så ingen kommer til skade ved at træde på det varme sand.

Ved brand- og tilskadekomst

- Ring 1-1-2, hvis der opstår brand, som du ikke selv kan slukke. 

- Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.

Kilde: Danske Beredskaber

Vær opmærksom på gasgrillen

Det er dog ikke kun de traditionelle grill, man skal være opmærksom på.

Også hvis der bruges gas, er der et par huskeregler, der er gode at holde sig for øje. 

- Hvis du har en gasgrill, skal du desuden regelmæssigt tjekke regulator og slange for utætheder og huske at lukke for gassen på regulatoren eller afmontere regulatoren efter brug, siger kontorchef Søren Assenholt Muff fra Sikkerhedsstyrelsen.

Læs også
Høj risiko for tørke - beredskab advarer om brandfare
Læs også
Høj risiko for tørke - beredskab advarer om brandfare

Derudover man kan tjekke hjemmesiden brandfare.dk for at se, hvad brandfareindekset er, og dermed hvor stor risiko der er, for at antænde noget ved et uheld. Hjemmesiden tager både højde for tørke og vinden, derfor er en rettesnor.

- Er det meget slemt vil ma indføre afbrændingsforbud, og så skal man ikke grille. Er brandefareindekset enten rødt eller orange, så skal man være særlig opmærksom, det vil sige holde god afstand til marker og afgrøder og eventuelt have noget vand i i nærheden. Man kan også udvælge en i selskabet, der har særligt ansvar for at grille forsvarligt, siger Mads Dalgaard til TV2 ØST.

VIDEO: Se her, hvor hurtigt ild kan sprede sig. Videoen er fra 2018, da vi oplevede en tør og varm sommer.


Nyhedsoverblik