¨

Folketinget varsler milliarder til udskiftning af olie- og gasfyr

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) har sammen med et bredt flertal i Folketinget udmøntet 2,3 milliarder kroner, der skal hjælpe til, at op til 240.000 olie- og gasfyr bliver udskiftet over de næste ti år. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Folketinget udmønter 2,3 milliarder kroner til at udskifte op mod 240.000 olie- og gasfyr inden 2030.

Et bredt politisk flertal i Folketinget er blevet enige om, hvordan 2,3 milliarder kroner skal bruges til at få udskiftet flere hundredtusinder olie- og gasfyr til mere klimavenlige varmepumper eller tilslutning til fjernvarme.

Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

- Nu bliver det lettere og billigere for danskerne at skifte fra sort til grøn varme. Olie- og gasfyr skal skiftes ud med varmepumper, der kører på grøn strøm, og flere skal på fjernvarmenettet.

- Jeg vil gerne takke partierne for gode og konstruktive forhandlinger. Vi har lavet en god aftale, der gør en reel forskel for klimaet, skriver klimaminister Dan Jørgensen (S).

Han præsenterer fredag morgen aftalen sammen med Folketingets partier på et pressemøde i Klimaministeriet.

Vil reducere CO2-udledning med 700.000 ton

En række puljer på samlet 2,3 milliarder kroner skal - sammen med den naturlige udskiftning - sikre, at 60.000-70.000 oliefyr og 120.000-170.000 gasfyr bliver skiftet frem mod 2030.

Det vil reducere Danmarks CO2-udledning med 700.000 ton ifølge ministeriet.

Om puljerne:

Bygningspuljen

 • Bygningspuljen stammer oprindeligt fra Energiaftalen 2018 og er målrettet besparelser i energiforbruget i helårsboliger.
 • Bygningspuljen åbnede d. 15. oktober 2020. Nu er der truffet beslutning om, hvordan puljen skal udmøntes fra 2021 og frem.
 • Puljen giver bl.a. tilskud ved skift til varmepumper, isolering af klimaskærmen og til optimering af boligers drift.
 • Med klimaaftalen udvides puljen, og puljens rammer justeres. Bl.a. målrettes 60 pct. af puljen projekter, som indebærer konvertering fra olie-, gas- og biokedler samt elvarme til varmepumper eller konverteringer til varmepumper sammen med energieffektiviseringstiltag.
 • Tilsagn om tilskud til konvertering er betinget af, at den pågældende bygning ligger uden for et eksisterende fjernvarmeområde eller uden for områder besluttet udlagt til fjernvarme.
 • Man kan bl.a. søge tilskud fra Bygningspuljen som privatperson, andelsboligforening, ejerforening i etageejendom, virksomhed, forening og selvejende institution.
 • Der er afsat i alt 1.260 mio. kr. til puljen, ud over de midler som blev afsat med Energiaftalen 2018. Med energiaftalen 2018 er afsat 800 mio. kr. til puljen.
   

Skrotningsordningen

 • Skrotningsordningen stammer oprindeligt fra Energiaftalen 2018 og giver støtte til varmepumper på abonnement.
 • Skrotningsordningen åbnede d. 1. oktober 2020. Nu er der truffet beslutning om, hvordan puljen skal udmøntes fra 2021 og frem.
 • Tilskuddet tildeles virksomheder, som udbyder abonnementsordninger og anvendes til at sænke forbrugerens initialinvestering i en varmepumpe.
 • Ordningen kan hjælpe til, at bl.a. borgere med begrænsede finansieringsmuligheder også kan udskifte deres olie- eller gasfyr med en varmepumpe.
 • Ordningen indebærer, at udbyderen står for alt det praktiske, herunder installation, drift og vedligehold.
 • Med klimaaftalen udvides puljen til også at omfatte alle olie- og gasfyr uden for eksisterende fjernvarmeområder og områder, der er besluttet udlagt til fjernvarme.
 • Der er afsat i alt 165 mio. kr. til puljen, ud over de midler som blev afsat med Energiaftalen 2018. Med energiaftalen 2018 er afsat 80 mio. kr. til puljen.
   

Fjernvarmepuljen

 • Fjernvarmepuljen giver støtte til udrulning af fjernvarmenet i nye områder.
 • Fjernvarmeselskabers konverteringsprojekter støttes med et fast beløb på op til 20.000 kr. per konverteret olie- eller gasfyr, for det antal, som udgør minimumstilslutningen.
 • Minimumstilslutningen er defineret som det antal husstande, der skal tilkobles for at give balance i selskabsøkonomien for konverteringsprojektet.
 • Støtten udbetales til fjernvarmeselskaberne. Det forventes, at støtten anvendes til at sænke forbrugerpriserne for de forbrugere, der tilslutter sig fjernvarmen, fordi det kan give en højere tilslutningsandel i konverteringsprojektet, hvilket giver fjernvarmeselskabet en bedre selskabsøkonomi.
 • Der er i alt afsat 405 mio. kr. til puljen.
   

Afkoblingsordningen

 • Ved afkobling af gasnettet opkræver det statslige gasdistributionsselskab EVIDA et afkoblingsgebyr på ca. 8.000 kr. til dækning af de faktiske omkostninger ved afkoblingen.
 • Afkoblingsordningen kan finansiere ca. 55.000 private husholdningers afkobling fra gasnettet.
 • Det skal nedbringe omkostningerne forbundet med at udskifte sit gasfyr.
 • Der er afsat i alt 470 mio. kr. til puljen.

 

Kilde: Klimaministeriet

Se mere

Enhedslistens klimaordfører Mai Villadsen siger på pressemødet, at 200.000 husstande vil gå fra olie- og gasfyr til grøn strøm som følge af den nye aftale.

Tilskuddet ved udskiftning vil være på mellem 20.000 og 30.000 kroner, siger Dan Jørgensen.

- Jeg tror, at mange vil gribe muligheden, fordi det vil føre til en besparelse hver måned. Mange vil også gerne gøre noget godt for klimaet, og det vil også være godt for indeklimaet i husstanden.

Fire puljer får midler

For at nå målet om at sænke Danmarks drivhusgasser med 70 procent i 2030 skal den samlede udledning falde med 20 millioner ton.

Den største pulje i aftalen er bygningspuljen, der får 1,3 milliarder kroner.

Puljen giver tilskud til skift til blandt andet varmepumper i helårsboliger og andre klimatiltag i bygninger.

Aftalen betyder, at bygningspuljen bliver udvidet, og at 60 procent af dens midler skal gå til konvertering af gamle fyr.

Skrotningsordningen får 165 millioner kroner. Den støtter skift til varmepumper, så en boligejer ikke behøver at betale for hele pumpen og installationen til en start.

Fjernvarmepuljen får 405 millioner kroner. Den kan fjernvarmeselskaber trække på til at udrulle fjernvarme i nye områder.

Sidst har afkoblingsordningen fået 470 millioner kroner. Den skal dække de 8000 kroner, det ellers vil koste boligejere af frakoble sig fra gasnettet. Og dermed gøre det billigere at udskifte sit gasfyr.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, SF, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.

Læs hele den politiske aftale her.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App