Dronningen bliver budt velkommen med kampfly og krigsskibe - her kan du se hende

Et tætpakket program venter Hendes Majestæt Dronning Margrethe, når hun de næste dage besøger Slagelse og Lolland.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Mandag den 29. august starter tre dages royalt besøg i vores område. 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe gæster nemlig både Korsør, Slagelse og en række øer i Smålandsfarvandet. 

Her venter et tætpakket program med alt fra flådeparade, karetkørsel, skole- og museumsbesøg samt en Tour De Chambre blandt Fejø, Askø og Lilleøs erhvervsdrivende.

Jubilæumsfejring i Korsør 

Besøget starter i Korsør, hvor Forsvaret markerer Hendes Majestæt Dronningens 50 års regeringsjubilæum i farvandet ud for Korsør og på Flådestation Korsør.

Her vil der være en overflyvning af Kongeskibet Dannebrog i Storebælt med alle flytyper i Flyvevåbnet og en flådeparade med næsten alle Søværnets skibstyper. 

Forsvarets fejring

I flyparaden indgår 10 F-16 kampfly, Hercules C-130J, Challenger CL-604, to Merlin EH-101, Seahawk MH-60R, tre Fennec AS-550 og ni Saab T-17.

I flådeparaden deltager fregatterne Niels Juel, Absalon og Esbern Snare, inspektionsskibet Thetis, dykkerskibet Søløven, to patruljefartøjer af Dianaklassen, miljøskibene Gunnar Seidenfaden og Marie Miljø, to standardfartøjer af Holmklassen og de to skoleskibe Svanen og Thyra.

Publikum på kajen er 600 inviterede skolebørn fra Slagelse Kommune, 300 ansatte fra Flådestation Korsør samt 90 særligt inviterede fra Kongehuset, Forsvaret, Slagelse Kommune m.v.

Fejringen koster i alt 2.209.060 kroner.

Kilde: Forsvaret.

Hendes Majestæt Dronningen og Forsvarschefen vil være ombord på Kongeskibet, som efter paraden til søs vil sejle til Flådestation Korsør, hvor Hæren, Søværnet og Flyvevåbenet alle er repræsenteret i en militærparade med taler og musik.

Skolebørn fra Slagelse Kommune, ansatte på flådestationen samt et særligt inviteret publikum fra blandt andet lokale idrætsforeninger og lokale borgere, der har vundet plads til paraden gennem lodtrækning får lov at overvære arrangementet. 

Paraderne til søs foregår ud for Korsør og kan ses fra land, hvis vejret tillader det. Resten af landet kan følge med på Forsvarets digitale platforme, hvor parader i Storebælt og på land samt taler vil blive streamet.

Program i Korsør den 29. august

07.30 – 09.30 Publikum, presse og deltagere ankommer.

Live stream:

09.00 – 09.05 Overflyvning af Dannebrog

09.05 – 09.25 Flådeparade

Live stream:

10.30 – 11.25 Parade med taler af de tre værnschefer

På togt i Slagelse

Efter fejringen af regeringsjubilæet tager Hendes Majestæt videre på sit sommertogt, hvor hun starter på Slagelse Rådhus, kører karettur i Slagelse midtby, besøger Træskogården og Absalon, inden dagens program slutter med en teaterforestilling på Borreby Gods.

Program i Slagelse den 29. august

14.30 Officiel modtagelse på Slagelse Rådhus 

15.10 Karettur gennem Slagelse midtby mod Træskogården 

15.30 Minikoncert med VASAC's Sunshine Band

15.45 Ankomst til Absalon og campusområdet

17.30 Teaterforestilling ved Sjællands Teater på Borreby Gods

Tirsdag den 30. august står på virksomheds- og museumsbesøg, tur i veteranbus, frokost på Harboes Bryggeri, skolebesøg og koncert. Dagen slutter med et aftenarrangement på Kongeskibet Dannebrog. 

Program i Slagelse den 30. august

10.00 Ankomst og rundvisning på Scanmetals

11.05 Ankomst og rundvisning på Guldagergaard

11.45 Fremvisning af udvalgte busser fra Danmarks Busmuseum i Guldagergaard Bypark

11.55 Bustur i veteranbus gennem byen 

12.20 Fremvisning af Prins Henriks skulptur udenfor Harboes Bryggeri 

12.35 Kommunens frokost på Harboes Bryggeri

14.00 Ankomst og rundvisning på Storebæltskolen

14.50 Ankomst og musikkoncert i Kongegaardshaven ved Slagelse Musikskole

15.35 Ankomst og rundvisning på FGU-værftet

16.20 Dronningen returnerer til Kongeskibet Dannebrog

19.30 Souper på Kongeskibet Dannebrog 

21.30 Kongeskibet Dannebrog afsejler

Slutter med ø-hop

Onsdag den 31. august tager Dronningen på ø-hop mellem Fejø, Askø og Lilleø. Her skal hun møde lokale øboere, virksomheder, frivillige ildsjæle og aktive beboerforeninger. 

Programmet er sammensat af Lolland Kommune, der kalder det "en bred vifte af aktiviteter, der hver på sin måde præsenterer lidt af alt det, som ø-livet i Smålandsfarvandet har at byde på".

Program på Fejø, Askø og Lilleø

10.00 H.M. Dronningen ankommer i chalup til Vesterby Havn på Fejø

10.10 Besøg hos Fejø Frugt, Vesterled Frugtplantage

10.55 Besøg hos Fejø Børne- og Kulturhus

11.35 Besøg og frokost på Hideaway vingård og traktørsted

13.00 Officiel ceremoni på Dybvig Havn

13.20 H.M. Dronningen forlader Fejø og sætter kurs mod Askø/Lilleø

13.45 H.M. Dronningen ankommer til Askø Havn

14.00 Besøg på Askø Museum

14.30 Besøg hos Andelskøbmanden

14.50 Besøg hos Lilleøs gårdbutik, frugt- og vinplantage

15.30 Afslutning ved familien Sauntes jagthytte

16.15 H.M. Dronningen forlader Askø/Lilleø

Lolland Kommune skriver, at der er mange muligheder for at se Dronningen under besøget, hvis man lyst til at se Dronningen. 

Det bedste bud er ifølge kommunen den afsluttende ceremoni i Dybvig Havn på Fejø klokken 13.00 og ankomsten på havnen på Askø og Lilleø.


Nyhedsoverblik