Børn vaccineres mod corona - idolplakater og god tid

Der tages særlige hensyn, når børn i ny vaccinemålgruppe søndag får de første stik mod coronavirus.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Sundhedsstyrelsen sagde fredag god for, at børn mellem fem og 11 år også kan tilbydes vaccinen mod covid-19.

Søndag står vaccinatører i landets fem regioner klar til at uddele de første vaccinestik til de ældste børn i målgruppen.

Det gælder blandt andre de 10- til 11-årige børn i Region Sjælland.

Det bliver en speciel opgave, forklarer Trine Holgersen, direktør for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

- Vi laver et særligt børnespor på lægeovervågede vaccinationscentre i regionen, hvor der kommer til at foregå.

- Her vil der blive afsat ekstra tid til vaccinationen, og så vil der eksempelvis være billeder på væggene, så det virker børnevenligt, siger hun.

Det kan eksempelvis være billeder af fodbold- eller popstjerner.

- Der kan godt være børn, der bliver nervøse, når de skal stikkes med en nål. Vi vil gerne skabe et rum, hvor der er den største mulige tryghed og bedst mulige ro for børnene, siger Trine Holgersen.

Længere tid til børnevaccination

Der afsættes et kvarter til vaccination per barn, hvor der til sammenligning er afsat ti minutter per voksen, der vaccineres.

Det er personale, der har erfaring med at håndtere børn, som står for vaccinationerne.

- Det er personer, der har erfaring med at teste eller vaccinere børn ned til 12 år. Så det er personer, der ved noget om, hvordan man går til opgaven, siger Trine Holgersen.

Det enkelte barn ledsages af en forælder, der skal give samtykke til vaccination på barnets vegne.

Hvis barnet efter den indledende snak alligevel ikke har mod på at få stikket, så er det ifølge direktøren helt o.k.

Læs også
Professor påpeger fordele ved vaccination af børn - men har også én anke
Læs også
Professor påpeger fordele ved vaccination af børn - men har også én anke

- Vi giver ikke stikket, hvis barnet reagerer imod det. Så kan det være, de lige skal hjem og snakke om det og så kommer igen senere. Det er der absolut plads til, siger Trine Holgersen.

Billederne på væggene kommer til at variere, i takt med at man når de yngste i målgruppen.

- Når vi kommer lidt længere ned i aldersrækken, så vil det nok være figurer fra Disney og andre billeder, vi hænger på væggene, siger hun.

Der er 431.256 børn i aldersgruppen fem til 11 år landet over.

Sundhedsstyrelsen har ikke fastsat et mål for, hvor stor en andel af aldersgruppen man gerne ser vaccineret.

På et pressemøde fredag sagde vicedirektør Helene Bilsted Probst dog, at det ville være godt, hvis man når 70 procent.

75,8 procent af den samlede danske befolkning er færdigvaccineret.Nyhedsoverblik