Alkoholindtag: Disse råd er helt afgørende ved gymnasiestart

Formand for Danske Gymnasier anbefaler blandt andet, at man taler med sit barn om alkoholmængder.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

I disse dage slår regionens gymnasier dørene op for nye 1.g'ere.

Det betyder i mange tilfælde introfester og andre arrangementer, hvor teenagerne drikker alkohol.

quote Vi oplever, at det kan udvikle sig til decideret bingedrinking. Og så bliver det ikke fællesskabsdannende længere

Henrik Nevers, formand, Danske Gymnasier

Men selv om alkohol kan bidrage til at ryste de nye årgange sammen, kan det hurtigt tage overhånd – og så overdøves rusmidlets sociale funktion.

Det mener foreningen Danske Gymnasier, der derfor opfordrer elevernes forældre til at tale med deres barn om, hvordan de bør angribe de våde dage.

- Vi oplever, at det kan udvikle sig til decideret binge drinking. Og så bliver det ikke fællesskabsdannende længere, siger foreningens formand, Henrik Never, som til daglig er rektor på Roskilde Gymnasium.

Oplys og kommunikér

Henrik Nevers anbefaler først og fremmest, at man gør teenagerne klogere på, hvordan man undgår, at promillen bliver for høj.

- Vores erfaring er, at druk særligt kan blive et problem for unge, når der er tale om stærk spiritus. Derfor er det en god idé at tale med sit barn om, hvordan man styrer sit alkoholindtag.

Når festlighederne bevæger sig uden for gymnasiets matrikel, for eksempel i parker og andre naturområder, kan det også involvere andre traditioner end alkoholindtag. Her anbefaler Henrik Nevers, at børnene bør vide, hvornår de skal sige stop.

- Vi har set, at det for eksempel kan være populært at tegne noget, der kan være seksuelt krænkende på enten krop, ansigt eller tøj. Derfor bør man også spørge sit barn, hvor deres grænser for sådanne situationer går. Og ikke mindst klæde dem på til at håndhæve dem.

God kommunikation mellem barn og forælder er også vigtigt, understreger Henrik Nevers. Derudover kan forældrene med fordel tilbyde at rykke festen inden for hjemmets fire vægge.

quote Vi synes, der skal være plads til alle

Henrik Nevers, formand, Danske Gymnasier

- Det er også en god idé kontinuerligt at tale med sit barn om, hvor de kommer til at befinde sig, hvem de er sammen med, og hvor de kan hentes. Hvis man har mulighed for at lægge hus til, så der er voksne i nærheden, er det også noget, man kan tale med dem om.

Interesseorganisation blåstempler

Hos interesseorganisationen Alkohol & Samfund medgiver man, at det er en god idé, at forældre kommunikerer med deres barn om alkoholindtag i teenagealderen.

- Vi ved, at de børn, der har aftaler med deres forældre, drikker mindre end unge, der ikke har. Det hjælper, hvis forældrene udtrykker deres forventning til, hvor meget deres børn drikker, så tidligt som muligt, vurderer direktør Ida Fabricius Bruun.

Alligevel bør man se mod en ændring i lovgivningen, hvis man skal inddæmme unges alkoholforbrug, lyder det.

Aldersgrænsen for køb af alkohol er i skrivende stund 16 år. Den kan med fordel hæves, mener Ida Fabricius Bruun.

- I Danmark har vi nogle meget lempelige regler, når det gælder unge og alkohol. Det betyder, at vi som samfund sender et klart signal om, at det er i 16-års-alderen, at alkohol får en central plads i fællesskaberne.

Der skal være plads til alle

I forbindelse med skoleårets begyndelse har Sundhedsstyrelsen opfordret gymnasier til at afvikle alle fester i skoleårets første to måneder helt uden alkohol.

Og den idé kan Ida Fabricius Bruun sagtens se ræsonnementet bag.

- Hvis en uddannelsesinstitution tegner retningslinjer for elevernes alkoholforbrug, kan det sende et signal om, at man ikke vil gøre alkohol til en central del i elevernes socialisering. Og det er et vigtigt signal.

Hos Roskilde Gymnasium har man valgt at udskyde elevernes introfest til september af samme årsag.

Men at afskaffe de våde varer fuldstændig mener rektor Henrik Nevers imidlertid ikke er løsningen.

- Vi synes, der skal være plads til alle, siger han.

Ifølge en rapport fra Den Europæiske Rusmiddelsundersøgelse (ESPAD) udtalte ni ud af ti forældre til børn i alderen 13 til 17, at de ikke synes, det er i orden, hvis børn under 16 år drikker sig fulde.


Nyhedsoverblik