334 dømt for børneporno i omfattende sag om deling af sex-videoer

Knap 1000 sager er afgjort i Umbrella-sagen. 68 personer fra Sjælland og øerne, hovedsageligt unge, er blevet sigtet for at have delt det seksuelt krænkende materiale.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

De fleste sager er efterhånden afgjort, efter at unge i vidt omfang har delt videoklip af seksuel karakter, hvor to 15-årige ses.

I alt er 969 sager blevet afgjort i komplekset, der er døbt Umbrella.

334 af de afgjorte sager er endt med domme for børneporno, mens der i 444 sager er straffet for krænkende billeddeling, som i de fleste sager har resulteret i en bøde på 1500 kroner.

68 personer fra Sjælland og øerne, hovedsageligt unge, er blevet sigtet for at have delt det seksuelt krænkende materiale.

Flere sager med børn under 15 år

De sidste sager er enten endt med frifindelse eller opgivet af anklagemyndigheden - blandt andet fordi de sigtede var under 15 år.

Det viser en opgørelse fra 1. januar 2020 over sagerne, som anklagemyndigheden har foretaget.

I opgørelsen er både de sager, som blev oprettet i januar 2018, og de sager, som kom til i marts 2019.

Videoklippene stammer fra 2015 og blev siden delt i stort omfang af unge via beskeder i Facebooks Messenger.

Betingede domme til ustraffede unge

Langt de fleste, der er dømt for børneporno, er idømt betinget fængsel i mellem 7 og 20 dage.

De betingede domme skyldes blandt andet, at der er tale om ellers ustraffede unge. Desuden har sagerne været længe undervejs.

quote Vi har sagt, at i de sager, hvor der kun er udbredt én video, der må det være bødesager,

Anklager Emil Folker

Det skyldes, at der i første omgang blev rejst ni prøvesager, som skulle klarlægge, om og hvordan delingerne skulle straffes.

Selv om de delte videoklip er børneporno, da de unge på videoen er under 18 år, så er mange sager alligevel ikke endt med tiltale og dom for deling af børneporno.

I mange sager er der kun delt én video

I 444 sager er der i stedet straffet for krænkende billeddeling, som i på nær en sag har resulteret i bøder.

Det skyldes, at der i mange sager kun er delt én af videoerne i sagen, forklarer anklager Emil Folker.

Og her har læringen fra prøvesagerne været, at det ved kun en deling ikke kan bevises, at den, der delte, som det mindste accepterede muligheden for, at man delte børneporno.

- Vi har sagt, at i de sager, hvor der kun er udbredt én video, der må det være bødesager, medmindre der er nogle holdepunkter for, at udbrederen har kendskab til aktøren eller interesseret sig for aktøren (dem på videoerne, red.), siger Emil Folker.

Red Barnet fraråder plet på børneatteseten

Kuno Sørensen, der er psykolog i Red Barnet, fortæller, at det har store konsekvenser for de unge at blive dømt for deling af børneporno, når de får en plet på børneattesten.

Pletten kan have betydning for, om de kan arbejde med børn eller få lov til at rejse ind i USA.

- Det kan give et misvisende billede af den person, der får en dom, hvis vedkommende er 15-17 år.

- For den seksuelle interesse, de udviser, er jo i forhold til en jævnaldrende, siger Kuno Sørensen.

Derfor mener Red Barnet, at dommeren i konkrete sager skal kunne beslutte, at der trods dom for børneporno ikke skal være plet på børneattesten.

Der er fortsat 128 verserende sager. Desuden er det i 19 sager ikke besluttet, om der skal rejses tiltale.