SMS om huller i vejen virker

I Ringsted Kommune kan borgerne sende en sms, hvis der er huller i vejen. Derefter tager kommunen ud og ordner hullet. Det er en hjælp for borgerne og kommunen

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Når vinteren forsvinder kommer hullerne i vejen frem. Det er borgeren som skal hjælpe kommunen med at finde de mange huller i Ringsted.

Hvis man opdager et hul i vejen, som er til gene, kan man sende en SMS til Ringsted Kommune - eller en MMS med et billede af hullet. Derefter kører vejmændene fra Vej og Park ud og ordner det.

- Det gør det nemmere, så vi ikke skal ud og lede efter hullerne, siger Jan Hansen, som er vejmand ved Vej og Park i Ringsted Kommune.

Jan Hansen og hans makker Lars Mouritzen kører om morgenen ud og henter asfalt, og derefter kører de rundt og lapper hullerne.

- Det vi bruger mest tid på, når vi kører og laver de her slaghuller, som vi kalder dem, det er transporttiden. Fordi de ligger meget spredt, siger Jan Hansen.

Derfor hjælper den nye tjeneste dem med at spare tid, så de ikke selv skal lede efter hullerne. Makkerparret fylder i gennemsnit omkring 30 vejhuller op om dagen.

En succes

Tilsynskoordinator Jørgen Larsen tager ud og besigtiger de huller, borgerne har indberettet, medmindre de har sendt et billede. Indtil videre er det en stor succes.

- Ja det er det i hvert fald. Det er det helt sikkert. Vi får mange borgerhenvendelser. Bare på en weekend kom der 17, siger Jørgen Larsen, tilsynskoordinator, Vej og Park i Ringsted Kommune.

Hjælpen fra borgerne gør kommunens arbejde lettere og borgerne kan se, at der sker noget, når de henvender sig.

- Det er jo i stedet for to øjne, så er der måske hundrede øjne, som kører og holder øje. Nu kører jeg jo rundt alene og der er alligevel 450 kilometer vej i kommunen, siger Jørgen Larsen.

Farligt hul i kryds

Annitta Enevoldsen er en dem, som har indberettet et hul. Det har hun i krydset mellem Køgevej og Dagmarsgade i Ringsted. Hun synes, det nye tiltag er en god løsning.

- Jeg synes, det er en rigtig god idé. Fordi det måske er svært for kommunens folk at nå hele vejen rundt og se, hvor der er skader i vejen. Os der færdes her til dagligt, vi opdager det jo. Så er det nemt lige at klikke ind med en besked - her er den gal, siger Annitta Enevoldsen fra Ringsted.

I alt har Ringsted Kommune fået over 150 henvendelser fra borgerne. Det er både over SMS, et billede via MMS, eller på kommunens hjemmeside under "Giv et praj". På hjemmesiden er der et kort over hvilke steder, som er blevet indberettet og ordnet. 

Du kan se siden her


Nyhedsoverblik